En Airbus A319-100 fra det svenske charterflyselskab Braathens International Airways. (Foto: BRA)

BRA tvunget til at forlænge rekonstruktion

Nu har BRA bedt om at få den igangværende rekonstruktion forlænget med yderligere tre måneder, da koncernen i øjeblikket drøfter en mulig aftale med de svenske skattemyndigheder.

Rekonstruktionen af den svenske luftfartskoncern Braathens Regional Airlines AB trækker ud. Processen har været i gang, siden koncernen i oktober sidste år søgte om rekonstruktion for af syv af de i alt 13 selskaber, som er en del af den.

Beslutningen blev truffet på baggrund af en presset økonomi, da BRA mellem den 1. januar og den 30. september sidste år fik oparbejdet et underskud, der endte med at være på 263 millioner svenske kroner (172 millioner danske kroner).

I tillæg til selve moderselskabet i koncernen er Braathens Regional Airways AB, Bra Sverige, Braathens Crew. Braathens International Airways, Braathens People samt Braathens Support ligeledes en del af rekonstruktionen.

Vil tilføre ny kapital
I midten af december lød det, at BRA havde fået en plan på plads, som kan få trukket selskaberne ud af det økonomiske uføre, som de er endt i.

Den indebærer blandt andet, at BRA har genforhandlet de eksisterende charterkontrakter med Nordic Leisure Travel Group og Apollo, da disse i første omgang blev solgt for billigt, ligesom selskabet også drøftede en mulig wetlease-aftale med et europæisk flyselskab, hvilket vil bidrage til at polstre økonomien med mellem 20 og 40 millioner svenske kroner (13 – 26 millioner danske kroner).

Derudover vil ejerselskaberne Braganza og pensionskassen AMF tilsammen indskyde 100 millioner svenske kroner, hvilket svarer til 65,3 millioner danske kroner, mens gælden til koncernens kreditorer efter planen skal nedskrives med 75 procent.

Planen blev sendt til alle kreditorer i december, og meningen var, at der skulle stemmes om den inden jul. Nu er man dog tilsyneladende stødt på en udfordring, der har gjort det nødvendigt at forlænge den tid, som koncernen har til rådighed for rekonstruktionen.

Drøftelserne er i gang
I en skrivelse oplyser BRA, at selskabet har anmodet om yderligere tre måneder, da det i Sverige er således, at der som udgangspunkt afsættes tre måneder, når en virksomhed søger om rekonstruktion. Der er dog opstået et behov for mere tid.

Det skyldes, at man nu vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at få en aftale på plads med den største kreditor, som er Skattestyrelsen i Sverige, inden man tager næste skridt, der er, at planen for rekonstruktionen overdrages til retten.

BRA forklarer, at dialogen med skattemyndighederne er i gang, og så snart parterne er nået til enighed, vil planen blive indsendt. Såfremt denne bliver accepteret af retten, anslås det at tage mellem seks og otte uger før, at rekonstruktionen kan være gennemført.


Relaterede artikler:

Rekonstruktionsplan for BRA klar til afstemning

Tabte 263 millioner svenske kroner på ni måneder

Svenske BRA søger finansiel rekonstruktion