Direktør Tejs Laustsen Jensen fra Brintbranchen. (Foto: Brintbranchen | PR)

Brintbranchen: Passagerafgift er et skridt fremad

Trods en del af provenuet fra passagerafgiften ikke vil gå til grøn omstilling, mener Brintbranchen dog, at den er et skridt på vejen. Organisationen ser flere gode aspekter ved aftalen om afgiften.

Fredag i den forgangne uge præsenterede SVM-regeringen sammen med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti den aftale om en kommende passagerafgift, som partierne er nået til enighed om efter, at de har forhandlet i Skatteministeriet i omkring en måned.

Den endelige aftale minder meget om det udspil, som regeringen lagde på bordet i starten af november, og ligesom udspillet er aftalen da også blevet genstand for en vis mængde kritik fra aktører i luftfarten særligt fordi, at en del af provenuet herfra skal benyttes til finansiering af en forhøjet ældrecheck.

I en kommentar fra Brintbranchen lyder det, at man her ser anderledes positivt på aftalen. Trods organisationen også gerne havde set at hele provenuet gik til den grønne omstilling, kan man dog fortsat pege på flere lyspunkter, oplyses det.

Giver vished for branchen
Brintbranchen er en organisation for virksomheder, der arbejder med forskellige brintløsninger såsom brændselsceller, e-fuels og Power-to-X (PtX), som er en teknologi, hvor grøn elektricitet gennem elektrolyse omdannes til brint, der dernæst kan laves til eksempelvis flybrændstof.

I en kommentar betoner organisationens direktør Tejs Laustsen Jensen den betydning, som Brintbranchen mener, at aftalen kan få for de virksomheder her til lands, som skal udvikle og fremstille de nye brændstoftyper, som ventes at skulle benyttes af dansk luftfart i årene, der kommer.

”Det er rigtig godt og vigtigt, at der nu er indgået en aftale omkring grøn dansk luftfart frem mod 2030. Også selvom vi gerne havde set at det var hele provenuet fra afgiften, der blev investeret i den grønne omstilling.”

”For aftalen et uanset et skridt fremad og giver vished for, hvilket miljø brint- og PtX-branchen kan arbejde i med henblik på at investere i nye grønne løsninger til luftfarten. Fremtidens grønne luftfart vil være drevet af brint og brintbaseret grønt jet fuel, og det bør være det primære fokus i implementeringen af aftalen. ”

Øjner potentiale for eksport
Sidste år offentliggjorde den forhenværende regering en pulje på 1,25 milliarder kroner, som efter hensigten skal være til gavn for de danske virksomheder, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med Power-to-X-teknologien.

Ifølge Tejs Laustsen Jensen vil puljen i kombination med de elementer, der indgår i den nye aftale om passagerafgiften tilsammen være godt nyt for luftfarten herhjemme. På sigt øjner han endog et muligt dansk eksporteventyr.

”Det er rigtigt godt, at afgiften og kravene til luftfartsektoren kombineres med en betydelig udviklingspulje, som kan understøtte de innovative danske brint- og PtX-virksomheder i deres arbejde med at skabe nye grønne løsninger til luftfarten.”

”I første omgang til brug herhjemme, men samtidig med et stort og vigtigt globalt eksportpotentiale,” siger direktøren for Brintbranchen.


Relaterede artikler:

Aftale om passagerafgift kritiseres fra flere kanter

Passagerafgift er på plads: Øges på lange flyvninger

International kritik af dansk passagerafgift