CRJ200 fly fra Cimber A/S. som det så ud få måneder efter konkursen. (Foto: Ole Kirchert Christensen)

Cimber Sterling-strid kan ende i Højesteret

Syv ud af ni omstridte leasede flymotorer fra Cimber Sterling tilhører konkursboet, mener Vestre Landsret. Nu vil en række leasingselskaber have sagen for Højesteret.

Først tabte de 2-7 i byretten og nu har de også tabt 2-7 i Vestre Landsret. En række internationale leasingselskaber har nemlig i juni fået Vestre Landsrets ord for, at syv ud af ni omstridte flymotorer fra det konkursramte Cimber Sterling ikke tilhører dem, men tilhører konkursboet.

Det er leasingselskaberne ikke tilfredse med. De har derfor bedt Procesbevillingsnævnet om lov til at indbringe sagerne for Højesteret.

Gennem flere år op til konkursen i maj 2012 byttede Cimber Sterling i stor stil rundt på flymotorer mellem fly som de havde leaset og fly, som de selv ejede gennem Cimber Air Leasing A/S. Der blev flyttet rundt på både motorer fra leasede fly og fra egne fly samt motorer, der var leaset enkeltvis til brug som reservemotorer, når andre motorer var til reparation. Det skete for at holde så mange fly som muligt i luften. Det betød, at der på konkursdagen den 3. maj 2012 sad leasede motorer på en lang række af selskabets egne fly.

Striden om de ni motorer har kørt lige siden konkursen. På den ene side står konkursboets kuratorer, der mener at motorerne tilhører boet, da motorerne på konkurstidspunktet sad på fly, der tilhører boet. På den anden side står seks leasingselskaber, som havde leaset motorerne ud til Cimber Sterling. De mener at motorerne fortsat er deres. Motorerne har en værdi på mellem 3,4 og 12 mio. kroner hver.

Underkendte fortolkning
At leasingselskaberne ikke giver op trods nederlaget i landsretten, skyldes, at Vestre Landsret reelt ikke gav konkursboet ret i deres grundlæggende påstand. Den handler om at en motor bliver ”grebet” af et fly og tilhører flyet, hvis den sidder på flyet i en længere periode.

Vestre Landsret underkendte konkursboets fortolkning om, at loven siger, at en installation af en motor på et fly automatisk overfører ejendomsretten over motoren til flyets ejer. Vestre Landsret slog fast, at der ikke gælder sådan en regel og at en midlertidig installation ikke overfører ejendomsretten. Samtidig mente retten dog, at der ikke var bevis for, at de syv motorer kun var installeret midlertidigt, hvilket leasingselskaberne hævdede og stadig hævder.

Leasingselskaberne bad i juli Procesbevillingsnævnet om at se på sagerne og beslutte, om de skal indbringes for Højesteret. Hvornår Procesbevillingsnævnet træffer en afgørelse vides endnu ikke.