Sikkerhedspersonale i Københavns Lufthavn (Arkivfoto: CPH)

CPH sender 1.500 medarbejdere hjem

Københavns Lufthavn vil den kommende tid sende op mod 1.500 ansatte hjem. Samtidig gennemføres besparelser på CPH’s omkostninger, og flere projekter udskydes.

I takt med, at flyselskaberne kraftigt reducerer flyvninger ind og ud af Københavns Lufthavn som følge af coronakrisen, gør CPH klar til at håndtere den kommende periode med meget lav driftsaktivitet.

Det betyder blandt andet, at Københavns Lufthavn over de kommende uger gradvist vil sende op mod 1.500 medarbejdere hjem. CPH selv har i alt 2.600 ansatte – mens der arbejder i alt mellem 22.000 og 23.000 i lufthavnens butikker og blandt flyselskaber og handlingsselskaber.

CPH er i dialog med tillidsrepræsentanter fra de faglige organisationer om tiltag, der midlertidigt skal sikre, at lufthavnen kan opretholde en essentiel minimumsdrift og samtidig bidrage til kraftigt at reducere lufthavnens omkostninger. CPH forventer i den forbindelse også at gøre brug af den lønkompensationsordning, som regeringen har fremlagt sammen med arbejdsmarkedets parter.

En helt usædvanlig krise
”Vi er i øjeblikket i gang med at håndtere en helt usædvanlig og alvorlig krise for lufthavnen,” siger lufthavnsdirektør Thomas Woldbye.

”Udover det, vi selv kan gøre for at operere på et lavere blus, er det positivt, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter har lanceret en løsning, der indebærer mulighed for lønkompensation til medarbejdere. Det hjælper os med at navigere lidt mere langsigtet og arbejde målrettet på at undgå afskedigelser, mens krisen står på,” siger Thomas Woldbye.

I de seneste dage har lufthavnens ledelse arbejdet med en plan, der indebærer, at der spares på operationelle omkostninger i virksomheden og udskydes investeringer i den igangværende investeringsplan for CPH.

Investeringsprojekter udskydes
Ved at gennemgå alle CPH’s forretningsområder har ledelsen identificeret, at der for resten af året samlet kan spares mellem 250 og 350 millioner kroner i løbende driftsomkostninger, herunder omkostninger til marketing og konsulenter og eksterne kontrakter, samt reducerede personaleomkostninger.

Herudover er der identificeret en række igangværende projekter og investeringer, som midlertidigt indstilles eller udskydes. Det vil samlet medføre CAPEX-besparelser i lufthavnens investeringsprogram i niveauet 400-700 millioner kroner for resten af året.

CPH er i gang med en række større udviklingsprojekter, blandt andet udvidelse af Terminal 3 airside, og en del af arbejdet på dette projekt udskydes nu. Derudover er der en række mindre opgraderinger af lufthavnens infrastruktur, der midlertidigt sættes på pause, herunder klimarettede tiltag som opsætning af nye solpaneler og el-ladestandere. Alle safety-relaterede investeringer bliver friholdt fra besparelsesprogrammet, der nu bliver sat i værk.

Gradvis nedlukning af shoppingcenter
Københavns Lufthavn vil i de kommende dage indrette sin drift efter, at langt færre flyoperationer skal gennemføres. Allerede nu er passagertrafikken således reduceret med op til 70 procent, og dette tal ventes at vokse over de kommende dage.

Det mærkes blandt andet i lufthavnens shoppingcenter, som med 91 butikker og 46 restauranter i terminalerne er Danmarks største. En stor del af lufthavnens butikker og restauranter lukkes således ned midlertidigt over de kommende dage.

Lufthavnen har dog indgået aftale med en række forpagtere af butikker og restauranter, så et minimum af restauranter og butikker holder åbent til at håndtere de passagerer, der vil opholde sig i lufthavnen i den kommende periode. Det gælder primært i lufthavnens finger C, hvor ankommende passagerer siden i lørdags er blevet paskontrolleret som følge af den indførte grænsekontrol.

 

Relaterede artikler:

Københavns Lufthavn lukker to startbaner

CPH forventer passagerfald på 70 procent

CPH hårdere ramt end skandinavisk konkurrent