Passagerer i Københavns Lufthavn (Foto: Jasper Carlberg)

CPH skærer i medarbejderstaben igen

Københavns Lufthavn vil reducere med yderligere 325 fuldtidsstillinger. Det skal dog primært ske ved hjælp af ordningen om arbejdsfordeling.

Københavns Lufthavn har i årets første ni måneder haft et fald i passagertallet på 71,3 procent, da kun 6,7 millioner passagerer benyttede CPH mod 23,3 millioner i samme periode sidste år.

Det voldsomme dyk i passagertallet påvirker ikke overraskende resultatet for lufthavnen markant. CPH må således notere et underskud før skat på 453,6 millioner kroner i årets første tre kvartaler. Til sammenligning havde lufthavnen i samme periode sidste år et overskud før skat på 1.065,3 millioner kroner.

I august nedlagde CPH som følge af coronakrisen i 625 fuldtidsstillinger via afskedigelser, nedlæggelse af stillinger og frivillige fratrædelser. Nu varsler lufthavnen yderligere nedskæringer i medarbejderstaben for at nedbringe omkostningerne.

Opsving i passagertal udeblev
CPH skal i alt spare yderligere cirka 325 fuldtidsstillinger. Det vil dog for hovedpartens vedkommende ikke ske i form af afskedigelser, men derimod ved hjælp af arbejdsfordeling samt opkvalificeringen og efteruddannelsen af medarbejdere, oplyser lufthavnen.

Ordningen om arbejdsfordeling er et af regerings tiltag i forbindelse med coronakrisen. Den giver virksomheder mulighed for at dele arbejdet mellem medarbejderne i stedet for at afskedige dem. Ordningen gælder for resten af året.

“Det er meget ærgerligt og trist, at vi igen må reducere vores medarbejderomkostninger. Da vi i august sagde farvel til dygtige medarbejdere, var det med en forventning om, at passagertallene gradvist ville forbedre sig frem mod slutningen af året. Det er desværre gået den modsatte vej, og vi ser nu ind i en længere periode med markant færre passagerer og flyafgange,” siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

Markant fald i omsætningen
CPH’s store underskud i årets første ni måneder skal ses i sammenhæng med et markant fald i omsætningen i såvel den aeronautiske som den ikke-aeronautiske del af forretningen. Samlet set opnåede CPH en omsætning på 1.325 millioner kroner i perioden svarende til et fald på 59,8 procent sammenlignet med de tre første kvartaler af 2019.

Hovedparten af CPH’s indtjening kommer primært to steder fra. Det ene er antallet af afgående passagerer, hvor lufthavnen siden nytår har mistet 8,3 millioner afgående passagerer sammenlignet med sidste år. Det andet er lufthavnens shoppingcenter og kommercielle aktiviteter, som er blevet kraftigt reduceret som følge af de meget få passagerer.

”Det rammer vores indtjening hårdt, og derfor har vi reelt holdt lufthavnen åben ved hjælp af vores bankfaciliteter siden COVID-19-udbruddet, selv om vi har gjort brug af statens hjælpepakker,” siger Thomas Woldbye.

I maj 2020 indgik CPH en toårig kreditfacilitet på i alt seks milliarder kroner med en gruppe af banker. Samtidig har CPH indgået en fritagelsesaftale med eksisterende långivere, hvilket fritager CPH fra visse lånekrav til og med første kvartal 2021. Det sikrer tilsammen, at CPH fortsat vil være i stand til at opfylde sine finansielle og investeringsmæssige forpligtelser i den nærmeste fremtid.

 

Relaterede artikler:

Arlanda og Oslo Lufthavn klarer sig bedre end CPH

CPH har mistet 16,4 millioner passagerer

Spirende fremgang i CPH er stagneret