Terminal 3 i Københavns Lufthavn. (Foto: Ernst Tobisch)

CPH vil nedlægge 650 fuldtidsstillinger

Københavns Lufthavn vil tilpasse organisationen til det lavere aktivitetsniveau som følge af coronakrisen, og der indledes drøftelser med de tillidsvalgte om nedlæggelse af 650 fuldtidsstillinger.

Coronakrisen tvinger nu også Københavns Lufthavn til at reagere, selvom partierne bag luftfartspakken har tilkendegivet, at man i andet halvår af 2020 vil drøfte Københavns Lufthavne A/S ud fra statens ejerrolle.

Mens man venter på, at politikerne skal komme på banen, ser Københavns Lufthavn sig nødsaget til at foretage en tilpasning af organisationen, så den kommer til at svare til det lavere aktivitetsniveau, som der opleves i øjeblikket og forventes at være i de kommende år.

Derfor vil Københavns Lufthavn indledelse drøftelser med tillidsrepræsentanterne og fagforeningene i forhold til at finde en løsning for, hvordan nedlæggelsen af 650 fuldtidsstillinger ud af cirka 2.600, skal gennemføres.

”Det er meget trist, at vi nu skal være færre medarbejdere i CPH. Vi har haft som mål at sikre så meget aktivitet og så mange arbejdspladser som muligt i lufthavnen igennem krisen. Her har de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget, gjort en stor forskel for os. Især den seneste forlængelse af lønkompensationsordningen har givet os større viden om fremtidens rejsemønstre. Og med den kan vi undgå at afskedige så mange, som vi ellers havde været nødt til, hvis ordningen ikke havde været der,” siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

Periode med lavere aktivitet
Hidtil har op imod 2.200 ansatte svarende til 1.600 fuldtidsstillinger været hjemsendt på lønkompensation i en rotationsordning, mens lufthavnen samtidig har igangsat besparelser til en værdi af 950 millioner kroner i indeværende år.

Men lønkompensationsordningen udløber den 29. august, og da det stadig går meget langsomt med genopretningen af flytrafikken efter corona-nedlukningen, og prognoserne samtidig er meget dystre, så har dette tiltag, ifølge lufthavnen, været nødvendigt for at fremtidssikre lufthavnens fremtidige drift og økonomi.

Lufthavnen peger på, at det er manges vurdering, at flytrafikken først vil være normaliseret mellem 2022 og 2024.

”Vi skal indrette os til en periode med lavere aktivitet, så vi som lufthavn fortsat kan være et konkurrencedygtigt og attraktivt knudepunkt i Nordeuropa. Vi skal kunne fastholde og tiltrække flyruter til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark, ligesom det er helt afgørende, at vi kan fastholde vores arbejde med og høje ambitioner om at bidrage til den nødvendige grønne omstilling af dansk luftfart,” forklarer Thomas Woldbye.

Udsigt til betydeligt underskud
Københavns Lufthavn er kendt for at levere ekstremt solide overskud år efter år, men i 2020 kommer tingene til at se anderledes ud. Underskuddet før skat for første halvår af 2020 blev på 227,9 millioner kroner, og underskuddet i andet halvår bliver ikke mindre.

Rent konkret forventer CPH at komme ud af 2020 med et underskud på mellem 450 og 750 millioner efter skat. Havde det ikke været muligt at gøre brug af statens hjælpepakker, havde underskuddet være mellem 700 og 1.000 millioner kroner.

Når afskedigelserne er gennemført vil det betyde en samlet omkostningsbesparelse på 325 millioner kroner årligt, men effekten ventes dog at være begrænset i regnskabet for 2020. Således forventer CPH samlede driftsbesparelser på 250 millioner kroner, mens igangværende projekter og investeringer sættes på pause eller udskydes. Det vil betyde en samlet besparelse på 700 millioner kroner.

 

Relaterede artikler:

Underskud på op til 750 millioner kroner i CPH

Betydelig risiko for afskedigelser i CPH

CPH sender 1.500 medarbejdere hjem