Rullevej i Frankfurt Lufthavn (Foto: Andreas Meinhardt | Fraport AG)

EU klar til at indføre 50 procent slotregel

Efter at have suspenderet slotreglerne i to på hinanden følgende trafikprogrammer, er EU klar til at vedtage nye regler for det kommende sommertrafikprogram. Her skal halvdelen af tildelte slotserier udnyttes.

EU-Rådet og Europa-Parlamentet skal som en hastesag behandle de slotregler, der skal være gældende i det kommende sommertrafikprogram for de lufthavne, der er reguleret i de 27 EU-lande.

Ifølge den hidtidige “use-it-or lose-it”-regel, der var gældende før coronapandemien, skulle flyselskaberne i hvert trafikprogram udnytte mindst 80 procent af en tildelt slotserie i de store slotrestriktive lufthavne for at kunne få at lov til at beholde den i en ny trafikperiode. En slotserie består af tilladelse til at benytte de respektive lufthavnes infrastruktur til et fast defineret antal afgange og ankomster inden for en given periode.

Reglerne er udstukket i EU-forordning 95/93, og forordningen blev suspenderet for sommertrafikprogrammet 2020 og det igangværende vintertrafikprogram 2020/21, der udløber den 27. marts.

40/60 i stedet for 80/20
Der er dog ikke udsigt til at suspensionen kan fortsætte. Der er et stigende pres fra de store lavprisflyselskaber for at kunne få adgang til slots i de store europæiske lufthavne.

I midten af december indstillede EU-Kommissionen derfor til EU-Rådet, at tærsklen skulle sænkes fra 80 til 40 procent, således at der kunne tages behørigt hensyn til at beskytte de flyselskaber, der har brugt mange år på at opbygge et trafikgrundlag på specifikke ruter og med adgang til attraktive start- og landingstilladelser.

Det skete trods indstillingen fra IATA, ACI Europe samt Worldwide Airport Slot Board (WASB), der i fællesskab foreslog, at der blev implementeret en 50 procent tærskel for sommertrafikprogrammet 2021, så der blev taget hensyn til at beskytte etablerede flyselskabers interesser samtidig med, at konkurrencen bliver tilgodeset.

EU-Rådet går efter 50/50
På et møde den 27. januar har EU-Rådet nu lavet en anbefaling, og den lægger op til at genindføre slotreglerne med en foreløbig 50 procent tærskel.

“Med den stadig tilstedeværelse af COVID-19 ville det være for tidligt at gå tilbage til den gamle ‘use-it-or-lose-it’ regel. De nye bestemmelser skaber balance ved at yde tiltrængt hjælp til luftfartsselskaber, tilskynde til konkurrence i branchen og forberedelse til en gradvis tilbagevenden til normalitet, så snart det bliver muligt, samtidig med at man undgår spøgelsesflyvninger og reducerer emissioner.

Jeg vil gerne fremhæve det fremragende samarbejde mellem Europa-Parlamentet og Rådet, der gør det muligt for begge institutioner at overveje en hurtig vedtagelse af denne lovgivning,” siger Pedro Nuno Santos, der er portugisisk minister for infrastruktur og boliger og nytiltrådt formand for EU-Rådet.

I den justerede forordning får EU-Kommissionen beføjelse til at foretage nogle tilpasninger i et år gældende for de kommende to trafikprogrammer. Det bliver muligt at flytte tærsklen fra 50 procent til mellem 30 og 70 procent baseret på udviklingen i flytrafikken som konsekvens af smitteudvikling og rejserestriktioner.

16 lande forlænger suspension
Mens EU-Kommissionen har besluttet at genindføre slotreglerne med en ændret tærskel, så har 16 lande, herunder USA og Storbritannien, indtil videre valgt at forlænge slotsuspension for sommertrafikprogrammet 2021. 

I den seneste prognose fra den europæiske lufttrafiktjeneste Eurocontrol forventer man i juni, at flyselskaberne kommer til at udbyde en kapacitet på mellem 30 og 45 procent af niveauet fra 2019. I de to første måneder af sommertrafikprogrammet, der igangsættes den 28. marts, vil trafikniveauet dog være noget lavere.

Ændringen af EU-forordning 95/93 skal endeligt godkendes af EU-Rådet og Europa-Parlamentet, inden den træder i kraft, hvilket man håber vil kunne ske før den 28. marts.

 

Relaterede artikler:

EU vil ikke forlænge slotsuspensionen

Flyselskaber strides om fritagelse for slotregler

EU forlænger suspension af slotregler