Air Greenland Dash-8-200 (Foto: Air Greenland)

Fly lettede fra bane med snerydningskøretøjer

Et Dash 8-fly fra Air Greenland lettede fra Kangerlussuaq, mens der befandt sig flere kørertøjer i modsatte ende af startbanen og uden at der var givet tilladelse.

Havarikommissionen har netop offentliggjort en længere rapport om en hændelse, der fandt sted i Kangerlussuaq Lufthavn den 2. marts i år. En hændelse, der bliver kategoriseret som alvorlig, da et Dash-8 fly fra Air Greenland gik i luften, selvom der befandt sig tre køretøjer i den modsatte ende af banen.

Dash8-flyet, der lettede fra lufthavnen bane 27, var på vej til Sisimiut og havde 26 passagerer og tre besætningsmedlemmer om bord.

I rapporten bliver følgende punkter trukket frem som forhold, der kan have haft indflydelse på piloternes beslutninger:

  • Flyet var cirka en time forsinket i forhold til det planlagte tidspunkt for afgang klokken 15.35.
  • En overmotiveret flybesætning agerede ud fra deres forventninger i stedet for den faktuelle virkelighed.
  • På grund af banens hældning var piloterne ikke i stand til at se de tre snerydningskøretøjer.
  • Bløde sikkerhedsbarrierer som den anvendte fraseologi fra kontroltårnet og flybesætningens standardprocedure om brug af landingslys var ikke med til at gøre besætningen opmærksom i en sådan grad, at de ændrede deres beslutningsproces.

Hændelsen fandt sted i dagslys om eftermiddagen og under visuelle vejrforhold (VMC, red.), hvor en række minima skal være opfyldt.

Flyets piloter fik af kontroltårnet besked på at line flyet op på bane 27 via taxivej A. Piloterne bekræftede instruktionen, og tårnet gav snerydningskøretøjerne besked på at forlade banen.

Skærpede procedurer
Piloterne gennemgik checklisten for take-off og besluttede at give gas, selv om de var i tvivl om meldingen fra kontroltårnet. Fra cockpittet kunne man ikke se snerydningskøretøjerne og troede derfor, at startbanen var fri.

En flyvelederelev bemærkede, at Air Greenland-flyet begyndte at accelerere, og han sagde det straks videre til sin instruktør. Han overvejede at instruere piloterne om at afbryde starten, men flyet var på det tidspunkt allerede på vej i luften.

Da flyets hovedhjul slap asfalten, var der cirka 900 meter til nærmeste snerydningskøretøj i horisontal retning. Vertikalt var der godt 90 meter til nærmeste køretøj, da Dash 8-flyet fløj over det.

Flyets 47-årige erfarne kaptajn havde 14.800 flyvetimer i logbogen, og styrmanden på 44 år havde logget i alt 3.494 timer. Havarikommissionen vurderer, at begge piloter havde fået tilstrækkeligt med søvn og var friske, da de begyndte deres vagt om morgenen samme dag.

Piloternes licenser og kvalifikationer, flyets tekniske stand og de aktuelle vejrforhold blev alle vurderet til ikke at have haft indflydelse på hændelsen. Den alvorlige hændelse har imidlertid fået Havarikommissionen til at formulere nogle præventive foranstaltninger. Der skal blandt andet være en klar procedure for at sikre flybesætningens gensidige bekræftelse af instruktioner fra kontroltårnet, ligesom en procedure for brug af landings- og taxilys for Dash 8-typen er implementeret.

 

Relaterede artikler:

Air Greenland tavs om årsag til ulykke

Air Greenland-fly forulykket i Ilulissat