Foto: Københavns Lufthavn

Forhandlinger fører til færre CPH-afskedigelser

Københavns Lufthavn oplyser fredag, at forhandlinger med de tillidsvalgte har ført til, at lufthavnen ”kun” skal nedlægge 511 fuldtidsstillinger i stedet for de varslede 650.

De seneste uger har Københavns Lufthavn ført forhandlinger med tillidsrepræsentanterne fra alle faggrupper i lufthavnen, og det har båret frugt, lyder det nu.

Forhandlingerne har forløbet konstruktivt, og det er på den baggrund lykkedes at reducere antallet af opsigelser, der skal gennemføres som konsekvens af coronakrisen. Det oplyser Københavns Lufthavne (CPH) i en pressemeddelelse.

I begyndelsen af august varslede den danske hovedstadslufthavn, at den skulle nedlægge 650 fuldtidsstillinger ud af i alt 2.600, men dette antal er nu bragt ned på 511 fuldtidsstillinger. Heraf er der indgået cirka 200 frivillige fratrædelsesaftaler.

Alle de berørte medarbejdere er fredag blevet orienteret, og opsigelserne markerer dermed afslutningen på forhandlingerne mellem lufthavnens ledelse og tillidsrepræsentanterne.

Afskedigelserne sker, da lufthavnen fortsat er hårdt ramt af coronakrisen med en ugentlig trafik på under 20 procent af det normale. Københavns Lufthavn har været nødt til at tilpasse forretningen, ligesom udløbet af statens lønkompensationsordning i slutningen af august også er medvirkende til, at afskedigelser er nødvendigt nu.

Arbejdspladser reddet af uddannelse
Forhandlingerne mellem Københavns Lufthavn og de enkelte faggrupper har forløbet konstruktivt, hvilket altså udmøntede sig i færre afskedigelser.

”Det er en utrolig trist dag – ikke mindst for de dygtige og gode kolleger, som vi nu er nødt til at sige farvel til. Selv om det har været svært, vil jeg gerne takke tillidsrepræsentanterne for nogle konstruktive forhandlinger. Vores ambition igennem hele coronakrisen har været at redde så mange arbejdspladser som muligt,” siger Kirstine Bergenholtz, HR-direktør i Københavns Lufthavn.

Allerede før Københavns Lufthavn varslede nedlæggelse af 650 fuldtidsstillinger, besluttede lufthavnen at bruge kompetenceudvikling. Uden denne mulighed ville antallet have ligget endnu højere.

Hundredvis af eksisterende eller tidligere medarbejdere i Københavns Lufthavn vil i de kommende måneder blive en del af nyoprettede uddannelsesforløb. Dette med udgangspunkt i statens beskæftigelses- og uddannelsestiltag, og det gøres i samarbejde med Tårnby Kommunes lufthavns-jobcenter og fagforeninger.

Hårdt slag for lufthavnens lokalsamfund
For de medarbejdere, der kan fortsætte deres arbejde i lufthavnen, vil uddannelsesforløbene give et konkret kompetenceløft.

”Der er ingen tvivl om, at de tiltag, vi gør på uddannelse, gør en reel forskel. Vi har i lufthavnen lige nu for mange medarbejdere i forhold til det antal passagerer, vi forventer. Men ved at sende medarbejdere i målrettede uddannelsesforløb, kan vi fastholde et større antal medarbejdere end ellers,” siger Kirstine Bergenholtz.

Alle faggrupper i Københavns Lufthavn må tage afsked med medarbejdere, der gennem de senere år har været med til at udvikle lufthavnen.

”Vi skylder en stor tak til alle de berørte medarbejdere for den dedikerede indsats, de har ydet for lufthavnen. Desværre vil dette berøre mange familier og være endnu et hårdt slag for de lokalsamfund, lufthavnen er en del af. Derfor skal vi også gøre alt for at overkomme de udfordringer, som coronakrisen har givet os. Så vi igen kan få fuld fart på lufthavnen som et internationalt knudepunkt for luftfartstrafik, der kan bidrage til at skabe ny vækst og nye arbejdspladser,” siger Kirstine Bergenholtz.

 

Relaterede artikler:

CPH vil nedlægge 650 fuldtidsstillinger

Betydelig risiko for afskedigelser i CPH

CPH tabte 3,3 millioner kroner om dagen