Foto: Frankfurt Lufthavn

Frankfurt Lufthavn iværksætter akut spareplan

Frankfurt Lufthavn reducerer – i stil med Lufthansa – omgående sine administrations- og driftsomkostninger som følge af coronavirussen, der mindsker rejselysten hos passagererne.

Den globale luftfart oplever i øjeblikket store udfordringer som følge af coronavirussen, der har spredt sig til samtlige kontinenter på nær Antarktis.

En lang række flyselskaber har indstillet flyvninger til Kina, hvor virussens epicenter er, og nu er flyselskaberne også begyndt at reducere til Italien. Lufthansa og KLM er blandt de flyselskaber, der har lanceret spareplaner for at modvirke coronavirussens økonomiske effekt.

Den faldende flytrafik har også indvirkning på selve lufthavnene. Den tyske lufthavnsoperatør Fraport AG, som driver Frankfurt Lufthavn, melder, at den er hårdt ramt på forretningsområder lige fra flyoperationer, jordhåndtering, gods og detailhandel.

Fraport har derfor reageret prompte og indført en række foranstaltninger til at reducere sine omkostninger. Lufthavnsoperatøren vil kun ansætte nyt personale i ekstraordinære og berettigede tilfælde, og ansatte i både administrative og operationelle job er blevet tilbudt frivillig ulønnet ferie eller midlertidig nedsat arbejdstid – hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Tysk flyskat bliver øget
Spørgsmålet om, hvorvidt Fraport bruger coronavirussen som påskud for at gennemføre nogle besparelser, som har været planlagt noget tid, kan rejses. Frankfurt Lufthavn og den tyske luftfart står dog også over for andre udfordringer, når kalenderen på et tidspunkt rammer april.

”Coronavirus-epidemien kommer på et tidspunkt, hvor især Tysklands luftfartsindustri allerede står over for betydelige udfordringer. I april vil en forhøjelse af den tyske flyskat ensidigt belaste vores industri endnu mere,” siger Stefan Schulte, bestyrelsesformand i Fraport AG.

”Luftfarten har imidlertid overlevet en række kriser i de sidste par årtier og er vokset sig stærkere hver gang. Vi reagerer beslutsomt på denne vanskelige situation med vores rettidige modforanstaltninger.”

Fraport oplyser, at det er for tidligt at komme med pålidelige forudsigelser af varigheden og omfanget af, hvor stor en passagernedgang lufthavnen vil opleve, og hvordan økonomien vil blive ramt. Lufthavnen vil komme med yderligere kommentarer om det aktuelle regnskabsår i forbindelse med en årlig pressekonference den 13. marts.

Lufthansa og KLM reducerer sine udgifter
Tidligere på ugen meddelte Lufthansa, at det har iværksat en række tiltag, der skal sænke omkostningerne og dermed reducere et tab som følge af coronavirussen. Flyselskabet, der har base i netop Frankfurt Lufthavn, har blandt andet besluttet at foretage færre nyansættelser og give medarbejderne mulighed for ulønnet orlov. Lufthansa har indstillet alle flyvninger til det kinesiske fastland indtil slutningen af vintertrafikprogrammet den 28. marts.

KLM har ligeledes taget en række initiativer for at skære i budgettet. Det hollandske flyselskab vil også ansætte færre nye medarbejdere i en periode, ligesom blandt andet planlagte renoveringer af kontorbygninger bliver udsat. Selskabets medarbejdere er ligeledes blevet bedt om at tage ekstra feriedage for at reducere udgifterne.

 

Relaterede artikler:

Flyselskaber med tiltag for at reducere tab på coronavirus

Midlertidig lukning af europæiske Kina-ruter

Lover mindre ventetid i Frankfurt Lufthavn