Icelandair trækker fyringer tilbage

Icelandair meddelte fredag, at samtlige kabineansatte skulle afskediges, da de ikke ville acceptere vilkårene i ny overenskomst. Blot 36 timer senere er fyringerne trukket tilbage efter nye forhandlinger.

Da Icelandair den 24. juni blev enige med kabinepersonalet om en ny langsigtet overenskomstaftale frem til 2025, troede man, at sidste sten var ryddet af vejen for at kunne gennemføre en omfattende redningsplan, der skulle bringe det islandske flyselskab gennem coronakrisen.

Men 14 dage senere måtte forhandlerne fra kabineforeningen Flugfreyjufélag Íslands (FFI) konstatere, at der efter en skriftlig afstemning ikke var opbakning til forhandlingsresultatet, som var blevet til efter flere måneders svære drøftelser. Af de 921 stemmeberettigede var der 786, der valgte at afgive stemme, og 73 procent stemte nej, mens ja-stemmerne blot udgjorde 26 procent.

Herefter gik Icelandairs ledelse i tænkeboks for at overveje det næste skridt, og i fredags blev beslutningen annonceret. Samtlige op imod 1.000 kabineansatte vil blive afskediget, og piloterne vil overtage ansvaret i kabinen fra den 20. juli.

“Icelandair har undersøgt andre muligheder med hensyn til sikkerhed og service ombord på sine fly. Som et resultat heraf vil selskabet instruere sine piloter om at påtage sig ansvaret for sikkerhed om bord, men servicen vil fortsat være på et minimum, som det har siden virkningen af ​​Covid-19 startede. Virksomheden forventer at indlede drøftelser med en modpart på det islandske arbejdsmarked om fremtidige vilkår for selskabets kabinebesætningsmedlemmer,” lyder det i en pressemeddelelse.

Trækker afskedigelser tilbage
Der var tale om et meget usædvanligt og drastisk skridt, og det blev da også betragtet som et forsøg på presse kabinepersonalet til at indgå en aftale.

Tilsyneladende lykkedes denne strategi, for sent lørdag aften blev parterne i en ny runde ved forhandlingsbordet enige om en overenskomstaftale, der strækker sig frem til 30. september 2025. Forhandlingerne skete med bistand fra statsmægleren, selvom Icelandair på forhånd havde meddelt, at man ikke længere ønskede at forhandle med FFI.

Det er i store hele den samme aftale, som parterne blev enige om den 25. juni, der atter skal stemmes om. Afstemningsresultatet offentliggøres den 27. juli.

Icelandair meddeler i en ny pressemeddelelse, at de varslede afskedigelser vil blive trukket tilbage, og at piloterne alligevel ikke kommer til at overtage ansvaret om bord på flyene.

I april besluttede Icelandair, at der skulle nedlægges omkring 2.000 fuldtidsstillinger ud af cirka 4.500 stillinger i Icelandair-koncernen. Det svarer til næsten 45 procent af den samlede arbejdsstyrke.

 

Relaterede artikler:

Icelandairs kabineansatte afviser overenskomstaftale

Redningsplan for Icelandair er i vanskeligheder

Kabineansatte blokerer for Icelandairs redningsplan