Icelandairs kabineansatte afviser overenskomstaftale

De kabineansatte hos Icelandair har nedstemt en ny kollektiv overenskomstaftale. En endelig aftale er essentiel i planerne for en økonomisk redningsplan for det islandske selskab.

Icelandair Group arbejder i øjeblikket på at få gennemført en større økonomisk redningsplan, der skal styrke likviditeten og sikre den fremtidige konkurrenceevne i kølvandet på coronakrisen.

Som led i redningsplanen skal det islandske flyselskab indgå nye overenskomster med de forskellige medarbejdergrupper. Mens Icelandair allerede har indgået aftaler med piloter og flymekanikere, er der helt andre udfordringer i forhandlingerne med kabinemedarbejderne.

Medlemmerne af fagforeningen The Icelandic Cabin Crew Association (FFÍ) har via en afstemning afvist en ny kollektiv overenskomstaftale, og dermed fortsætter tvisten mellem Icelandair og de kabineansatte. Det islandske flyselskab vil nu overveje sine muligheder, lyder det i en fondsbørsmeddelelse.

”Målene med den nye kollektive overenskomstaftale mellem Icelandair og The Icelandic Cabin Crew Association var at sikre selskabets langsigtede konkurrenceevne og samtidig beskytte gode kompensations- og arbejdsvilkår for kabinebesætningen,” skriver Icelandair.

Længerevarende strid med kabineansatte
Tvisten mellem Icelandair og kabinemedarbejderne strækker sig nogle måneder tilbage. Parterne indstillede forhandlingerne om en ny overenskomstaftale i slutningen af maj, og de følgende tre uger skete der ikke nogen væsentlig fremskridt i forhandlingerne. Icelandair beskrev dette som ”bekymrende”.

FFÍ afviste 20. maj et udspil fra Icelandair, som selskabet på daværende tidspunkt omtalte som et endeligt tilbud. Kabinemedarbejdernes fagforening og Icelandair er blandt andet uenige om lønniveauer og arbejdstid.

Icelandair mener, at kabinemedarbejdernes krav går en del ud over de vilkår, som piloterne og flymekanikerne har fået skrevet ind i deres respektive, nye overenskomstaftaler.

Den islandske pilotfagforening, The Islands Airline Pilots Association (FIA), blev enig med Icelandair i midten af maj om en ny kollektiv overenskomstaftale, som løber til 30. september 2025. Denne aftale opfylder Icelandairs ønsker om øget produktivitet og fleksibilitet fra de ansatte. Forhandlingerne med flymekanikerne blev ligeledes afsluttet med succes i maj.

Redningsplan har mødt flere udfordringer
Den manglende kollektive overenskomstaftale med kabinemedarbejderne er som nævnt vigtig i bestræbelserne på at få landet en endelig økonomisk redningsplan for Icelandair Group.

Det har også vist sig at være udfordrende at få en aftale på plads med Icelandairs kreditorer – herunder særligt flyleasingselskaber og kreditkortselskaber – om en finansiel restrukturering af flyselskabet. I første omgang havde Icelandair satset på at have alle aftaler i hus 15. juni, men denne frist blev imidlertid udskudt i to uger.

Nu satser flyselskabet på, at forhandlingerne med alle kreditorer kan falde på plads i løbet af juli. Herefter er det planen, at der skal gennemføres en aktieemission i august. Icelandairs forhandlinger med den islandske regering og islandske banker om statsgaranterede kreditfaciliteter går godt. Planen er at få lån til Icelandair konverteret til aktier i selskabet.

Icelandair har tidligere oplyst, at hvis alle forhandlinger ikke lykkes, vil selskabet i værste fald være nødt til at gentænke processen med omstrukturering uden den statsgaranterede kreditfacilitet. En sådan proces kan tage op til 12 måneder.

Billund-rute genåbner
Mens Icelandair kæmper videre for at få gennemført en økonomisk redningsplan, fortsætter coronapandemien med at have stor konsekvens for selskabets trafiktal.

Det samlede antal Icelandair-passagerer i juni var på 18.500 mod 533.000 passagerer i samme måned sidste år. Det er et fald på 97 procent. Belægningsprocenten var på 50,9 mod 88 procent i juni 2019. Den samlede kapacitet var nede med 96 procent i juni sammenlignet med samme måned sidste år.

Icelandair genåbnede ruten mellem Keflavik International Airport og Københavns Lufthavn igen 15. juni. Selskabet opjusterede 6. juli antallet af daglige CPH-afgange til tre. Ruten fra Keflavik til Billund Lufthavn åbner fredag 10. juli, og der vil være to ugentlige afgange i resten af sommerhøjsæsonen.

 

Relaterede artikler:

Redningsplan for Icelandair er i vanskeligheder

Kabineansatte blokerer for Icelandairs redningsplan

Icelandair laver aftaler med piloter