Ingen gevinst ved salg af Cimber-fly

Konkursboet efter Cimber Sterling fik ingen gevinst ved salg af seks fly fra boet, da de var belånt til op over halerorene. Til gengæld fik boets advokater over fem mio. kroner for at sælge flyene.

Da Cimber Sterling måtte dreje nøglen om den 3. maj 2012 rådede selskabet over seks turbopropfly af typerne ATR42 og ATR72. Umiddelbart skulle man tro, at de seks fly kunne sælges og indbringe penge til konkursboet og i sidste ende de kreditorer, som har penge til gode hos Cimber Sterling.

Men sådan er det ikke gået. Det viser en såkaldt cirkulæreskrivelse, som Cimber Sterling-boets kuratorer, advokatfirmaerne Kromann Reumert og Lett, netop har udsendt. Skrivelsen er en form for status på oprydningen i selskabet og arbejdet med at realisere værdierne i selskabet for på den måde at skaffe penge til at kunne betale kreditorerne.

Det er lykkedes kuratellet at sælge de seks fly. Sagen er imidlertid den, at de alle seks var belånt til op over halerorene. Derfor har salgene af flyene ikke indbragt en eneste krone til boet. Faktisk har det kostet penge at komme af med flyene. Kuratorerne har nemlig fået over 5,1 mio. kroner udbetalt fra boet for kuratorernes arbejde med at sælge flyene.

Skrallet for motorer
De tre ATR42-fly, der hed OY-CIJ, -K og -L, blev i januar 2013 købt af Danish Air Transport. OY-CIJ blev omregistreret til OY-RUJ inden flyet efter kort tid blev solgt videre til et amerikansk leasingselskab. I dag hedder flyet P2-KSL og flyver rundt på Papua Ny Guinea hos selskabet Hevi Lift. OY-CIK blev til OY-RUL og derefter til P2-KSV, da det gjorde søsterflyet selskab i Fjernøsten hos Hevi Lift.

OY-CIL var på konkurstidspunkt mere eller mindre skrallet for motorer og andre centrale komponenter. Men efter flere måneders restaureringsarbejde lykkedes det Danish Air Transport sammen med ATR-specialisten Skyways Technics – der bygger på resterne af Cimber Sterlings vedligeholdelsesafdeling – at få flyet i luften igen som OY-RUO.

De tre ATR72-fly, der havde registreringerne OY-RTC, -D og -F blev i april 2013 solgt til Danish Air Transport. Her hedder flyene i dag OY-LHA, OY-RTD og OY-LHB og flyver blandt andet på ruterne mellem Karup og København og mellem Rønne København. Ruter som flyene også blev brugt på i Cimber Sterling-tiden.

Fire problembørn
Tilbage i konkursboet er fire problembørn i form af CRJ-200 flyene OY-RJG, -H, -I og -J, som konkursboet har haft særdeles svært ved at sælge. Det skyldes blandt andet at nogle af flyenes motorer indgår i den strid mellem konkursboet og en række leasingselskaber om ejerskabet til motorerne, som Højesteret muligvis kommer til at skulle se på.

Konkursboet oplyser dog i cirkulæreskrivelsen, at der er indgået en principaftale med en køber om salgspriserne for de tre første fly. Boet og den mulige køber forhandler om de sidste detaljer og konkursboet forventer, at en aftale kan falde på plads.

Tilbage er OY-RJJ, som har to panthavere. Den ene er den tidligere ejer af Cimber Sterling, ukraineren Igor Kolomoyskaja. Ham har boet svært ved at komme i kontakt med og få redt trådene ud med. Derfor ender flyet muligvis på tvangsauktion.

Alle fire CRJ-200 fly er også belånt til op over halerorene, og konkursboet forventer derfor ikke at kunne hente penge hjem til boet ved salg af flyene.

Endelig var der tidligere CRJ-200 flyet OY-RJB, som i en periode blev brugt som reservefly hos Cimber A/S. Hvad der er blevet af det fly fremgår ikke af cirkulæreskrivelsen.

OY-RTC hedder i dag OY-LHA og arbejder for Danish Air Transport på blandt andet ruterne til Karup og Bornholm, som flyet også blev brugt på i Cimber Sterling-tiden.