Et billede fra den nye kampagne hvorigennem norsk luftfart opfordrer de rejsende til at sætte sig selv i flytilstand i et forsøg på at mindske antallet af hændelser med uregerlige passagerer. (Foto: Luftfartstilsynet | PR)

Luftfarten i Norge vil dårlig opførsel til livs

Det skal være slut med uregerlige passagerer. Det er holdningen hos flere aktører i norsk luftfart, der iværksætter en fælles indsats. Antallet af hændelser er steget med 69 procent siden 2019.  

Spytklatter sendt i retning af ansatte og medrejsende, sexchikane, rygning ombord, vandladning i gangen, narkotikaindtag, slagsmål og dødstrusler er nogle af de udfordringer, som flyselskaber og andre luftfartsaktører i Norge har med de såkaldte uregerlige passagerer.

Det er blevet værre de senere år, og denne type rejsende udgør et stigende problem, lyder det nu fra Luftfartstilsynet, der er de civile luftfartsmyndigheder i det skandinaviske land.

Til fare for sikkerheden
I 2019 blev der registreret 334 hændelser med uregerlige passagerer, men sidste år var det tal steget med 69 procent således, at der, da 2023 gik på hæld, var blevet indrapporteret 565 hændelser.

Det til trods for at antallet af norske flyrejsende endnu ikke er tilbage på niveauet fra før pandemien.

”Interaktion med passagerer er både en givende og udfordrende del af jobbet. Desværre har stigningen i hændelser, der involverer uregerlige passagerer, gjort arbejdet endnu mere krævende,” siger David Opsahl Moldskred, der koordinerer Luftfartstilsynets indsats mod uregerlige passagerer.

”Sådanne hændelser opfattes som skræmmende og utrygge, og disse passagerer udgør en fare for sikkerheden ombord. Derfor skal vi tage problemet alvorligt.”

Kendte brancheaktører deltager
Stigningen i antallet af hændelser er baggrunden for, at aktører flere hjørner af norsk luftfart nu slår sig sammen for at dæmme op for problemet. Luftfartstilsynet har nemlig nedsat en arbejdsgruppe, der har fået til opgave at finde frem til løsninger.

Gruppen består af personaleorganisationerne Handel og Kontor, LO Luftfart, Norsk Kabineforening, Norsk Luftfartsforbund, Parat Kabineforening og NHO Luftfart samt lufthavnsoperatørerne Avinor og Torp Sandefjord Lufthavn.

Derudover er handlingselskaberne Aviator, Menzies, WGH, SGH samt Red Handling med, og det samme gælder Norwegian, SAS, Norse og Widerøe samt politiet og andre myndigheder.

Aktørerne lægger ud med en kampagne, der vil løbe i to måneder. Her opfordres de rejsende til at sætte sig selv i ’flymodus’, hvilket er det norske ord for flytilstand. Håbet er, at den vil bringe både gode og dårlige historier frem, som vil give et bedre billede af fænomenets omfang og væsen.

Berusede af alkohol og høje på stoffer
Sideløbende med kampagnen vil arbejdsgruppen tage livtag med flere overordnede områder, der relaterer sig til de uregerlige flypassagerer. Træningen af besætningerne skal blandt andet styrkes med henblik på, at de ansatte skal være bedre til at tage luften ud af ophedede situationer og håndtere konflikter.

Derudover vil man formulere klarere regler og restriktioner for brug af narkotika i lufthavne og ombord på flyene, da både alkohol og euforiserende stoffer ofte spiller en nøglerolle i de uregerlige passagerers adfærd.

De nye tiltag vil på sigt komme til at være omdrejningspunktet for flere kampagner a la den føromtalte, ligesom arbejdsgruppen vil forsøge at skabe bedre samarbejde mellem aktører i branchen, som skal opfordres til at dele erfaringer med hinanden.

Hollandsk luftfart har tidligere i år iværksat en lignende indsats, da man også har registreret en stigning. De ansatte hos KLM er gået fra at håndtere 15 uregerlige passagerer om måneden før COVID-19-pandemien til 30 hver måned i løbet af 2023.


Relaterede artikler:

KLM vil stoppe uregerlige passagerer

FBI efterforsker 17 nye sager med uregerlige passagerer

Uregerlige flypassagerer håndteres forskelligt