Miami Air-fly efter landingen i Jacksonville Naval Air Station. (Foto: NTSB/Eric Weiss)

Luftfarten sætter fokus på baneafkørsler

Flere aktører i luftfartsbranchen retter fokus på baneafkørsler, der er den mest almindelige ulykkestype med fly. Arbejdet skal munde ud i en handlingsplan til at forebygge disse hændelser.

Det sker flere gange hvert år. Fly, der kører af banen i siden eller for enden som følge af eksempelvis regnvåd asfalt. Og ved de værste af ulykkerne går der menneskeliv tabt.

Baneafkørsler er den mest hyppige type af ulykke inden for luftfart – og samtidig også en af de mest alvorlige. Derfor er flere interessenter i branchen gået sammen om at udarbejde en plan for, hvad der kan gøres for at reducere antallet af disse baneafkørsler.

Luftfartssikkerhedsorganisationen Flight Safety Foundation og den europæiske lufttrafiktjeneste, Eurocontrol, har koordineret det omfattende arbejde, og det har nu resulteret i en global handlingsplan med navnet Global Action Plan for the Prevention of Runway Excursions (GAPPRE).

Handlingsplanen indeholder anbefalinger til flyselskaber, lufthavne, udbydere af lufttrafiktjeneste, flyproducenter og myndigheder. Den blev udviklet af over 100 forskellige personer fra luftfartsbranchen fra mere end 40 organisationer. Anbefalingerne er blandt andet blevet valideret af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, EASA, og flyselskabernes internationale sammenslutning, IATA.

Næsten 300 ulykker på 15 år
En IATA-undersøgelse har vist, at der mellem 2005 og første halvdel af 2019 i alt var 283 ulykker med baneafkørsler. Det svarer til 23 procent af alle flyulykker. Et eksempel er, da en Boeing 737-800 fra Miami Air International kørte i vandet efter en landing i Jacksonville i Florida i maj 2019. Samtlige 143 ombordværende overlevede.

Den schweiziske konsulentvirksomhed Safe-Runway GmbH har ifølge EASA anslået, at de direkte omkostninger ved baneafkørsler globalt set var over fire milliarder dollar (24,5 milliarder kroner, red.) i 2019.

For at reducere antallet af hændelser med baneafkørsler er det vigtigt, at der er en effektiv styring af risiciene ved hjælp af en fælles og koordineret indsats fra alle slags interessenter. Baneafkørsler sker nemlig som et resultat af forskellige årsager – herunder eksempelvis flyvedligeholdelse, ydeevne, indflyvning og go-around-situationer.

Endelig handlingsplan kommer i februar
GAPPRE er udviklet fra luftfartsindustrien til luftfartsindustrien, lyder det. I handlingsplanen er formuleret anbefalinger, der spænder bredere end overholdelse af selve lovgivningen. ’GAPPRE er baseret på en sjældent set enighed fra den globale luftfartsindustri’, skriver EASA i meddelelsen om det nye initiativ.

Handlingsplanen bliver udgivet i to udgaver. Den første – indeholdende de aftalte anbefalinger – blev udsendt tirsdag, og næste udgave udkommer i februar 2021. I denne vil der være forklarende og vejledende materiale, så det er praktisk muligt at gennemføre anbefalingerne.

På europæisk niveau vil de vigtigste anbefalinger blive udført via European Plan for Aviation Safety (EPAS).

Også fokus på forkert håndtering af kollisionsadvarsler
Det er anden gang inden for kort tid, at der sættes fokus på et konkret sikkerhedsproblem i luftfarten. I begyndelsen af december 2020 viste en ny rapport fra Eurocontrol, at næsten to tredjedele af piloter håndterer kollisionsadvarsler forkert.

Undersøgelsen byggede på 1.184 sager fra Europa gennem en periode på 12 måneder. Selv om piloterne via det såkaldte TCAS-system bliver instrueret i, hvad de skal gøre i en potentiel farlig kollisions-situation, er det alligevel ikke alle, der reagerer korrekt i praksis.

Undersøgelsen fik internationale fagforeninger for piloter og flyveledere til straks at reagere. De henstiller til, at medlemmerne følger kommandoerne i cockpittet og ikke alene stoler på det, de kan se ud af vinduerne.

 

Relaterede artikler:

Tredje alvorlige baneafkørsel på to år

Pilotfejl årsag til baneafkørsel af Norwegian-fly

Piloter håndterer kollisionsadvarsler forkert