Kastrup Tower - tårnkontrollen i Københavns Lufthavn. (Foto: Marieke van Hulst Pedersen | Theaviationplatform.dk)

Naviair og flyvelederne har landet en aftale

Naviair og Dansk Flyvelederforening (DATCA) har torsdag indgået en aftale, der sikrer sommertrafikken. “Med aftalen er det vores klare forventning, at vi hurtigt vil se en markant reduktion af forsinkelser,” lyder det fra Naviair.

Efter flere måneders dialog er det lykkedes den danske lufttrafiktjeneste Naviair at lande en aftale med Dansk Flyvelederforening (DATCA), der sikrer, at flytrafikken i Københavns Lufthavn vil kunne afvikles uden større forsinkelser i den kommende sommer trods den aktuelle mangel på flyvelederkapacitet.

Frem til udgangen af marts har flyvelederne været villige til at tage ekstravagter for at få vagtplanen til at hænge sammen, og det seneste år er der alene accepteret 1.500 ekstravagter. Siden begyndelsen af april har der ikke været den samme fleksibilitet, og den manglende kapacitet har medført en lang række forsinkelser samt et antal aflysninger.

Den nye aftale mellem Naviair og DATCA, der er indgået blot 14 dage efter, at DSB’s koncernchef Flemming Jensen officielt blev indsat som bestyrelsesformand i Navair, betyder, at driften bliver stabiliseret, mens der holdes fokus på at fastholde og uddanne flere flyveledere.

Forventer markant reduktion af forsinkelser
Der foreligger ingen detaljer om aftalens indhold, men hos Naviair udtrykker man tilfredshed med resultatet.

“Jeg glæder mig over, at vi i fællesskab har fundet nogle gode løsninger, som sikrer, at vi kan normalisere vores drift til gavn for flyselskaber, lufthavne og passagerer. Med aftalen er det vores klare forventning, at vi hurtigt vil se en markant reduktion af forsinkelser forårsaget af Naviair,”´siger, Mads Kvist Eriksen, der er konstitueret administrerende direktør hos Naviair.

Mere forbeholden er man hos flyvelederne, der ikke er overbeviste om, at løsningen sikrer, at man kan fastholde flyvelederne på aftalens vilkår.

” Flyvelederne ønsker at komme ud af den uholdbare situation Naviair har bragt sig i, og derfor indgår vi nu en aftale. Der er ikke tale om en langsigtet løsning som vi kunne have tænkt os den, men vi mener at det er vigtigt at der bliver skabt ro til at prøve at finde de langsigtede løsninger for Naviairs fremtid,” siger Esben Blum, formand for DATCA, og fortsætter:

“Vi ser fortsat en risiko for at denne aftale ikke i tilstrækkelig grad sikrer fastholdelse, men det må tiden vise. Flyvelederne giver nu Naviair en hjælpende hånd ved en ekstraordinær fleksibilitet i en periode fremover, så Naviair kan bruge tiden på at komme i balance på lang sigt.”

Masser af tak
Hos Naviair benytter trafikdirektør Thorsten Elkjær lejligheden til at takke flyvelederne for at yde en ekstra indsats, indtil der er mere robusthed i bemandingssituationen.

“Det er nødvendigt for, at vi kan imødekomme det stigende trafikniveau og samtidig levere flyvekontroltjeneste af høj kvalitet. Derfor vil vi som ledelse samtidig fortsætte med løbende at rekruttere og uddanne nye flyveledere, så der fremadrettet sikres tilstrækkeligt med ressourcer til at understøtte trafikken.”

Herudover står flere andre interessenter i kø for at rose aftalen.

“Vi er utrolig glade for, at det langt om længe er lykkedes Naviairs ledelse og bestyrelse samt flyveledernes forening at finde hinanden i en aftale, der hurtigt kan normalisere flytrafikken til og fra Københavns Lufthavn. Det er helt afgørende for både luftfartsselskaberne, tusindvis af passagerer og for lufthavnen, der har kæmpet med at få trafikken til at flyve,” lyder det fra Karsten Lauritzen, branchedirektør for DI Transport.

Københavns Lufthavn benytter også lejligheden til at rose aftalen, og man udtrykker samtidig lettelse over, at man fremover vil kunne få leveret den aftalte kapacitet med effektiv og stabil flyveledelse. Samtidig er der et stort skulderklap til bestyrelsesformand Flemming Jensen, der i rekordtempo har bidraget til at finde en løsning.

“Jeg vil gerne rose parterne for at tage ansvar og arbejde hårdt for at sikre, at der nu bliver skabt ro om sommertrafikken. Der er ikke tvivl om, at den nye bestyrelsesformand i Naviair, Flemming Jensen, har spillet en stor rolle i at få en løsning på plads, og det er glædeligt, at DATCA har valgt at arbejde med. Det lover godt for begge parters muligheder for at få sommerferieplanen på plads og sammen kunne bringe Naviair videre”, siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

 

Relaterede artikler:

Transportministeren med indrømmelse i Naviair-sag

Tidligere SAS-direktør bliver ny formand for Naviair

Naviairs plan: Flyveledere fra Roskilde til CPH