Fly på forpladsen i Billund Lufthavn. (Foto: Jannick Spangsberg Pedersen)

Nødråb og appel fra luftfarten

ÅBENT BREV: Repræsentanter fra luftfarten og arbejdsmarkedets parter sender i et åbent brev et nødråb til fire af regeringens ministre, “Situationen er ikke bare alvorlig, den er katastrofal,” hedder det.

Til
Finansminister Nicolai Vammen
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
Erhvervsminister Simon Kollerup
Transportminister Benny Engelbrecht

Kære ministre.

En stærk luftfartssektor er nøglen til høj international tilgængelighed, som er af vital betydning for eksporterhvervene og for samfundsøkonomien som helhed. Danmark har hidtil haft en endog meget stærk position i tilgængelighed navnlig i kraft af trafikknudepunktet i CPH.

Men den position er desværre alvorlig udfordret af COVID-19-pandemiens effekter. Siden medio marts 2020 har luftfarten – afbrudt af en kortvarig opblomstring i sommeren 2020 – de facto været nedlukket som følge af rejserestriktioner og grænselukninger m.m. Det sætter sine spor i rejseadfærden, der udover fortsatte restriktioner og lukninger, vil påvirke luftfartserhvervet i mange år frem.

Situationen er ikke bare alvorlig, den er katastrofal. Hvis situationen fortsætter meget længere, er spørgsmålet, om dansk luftfart overhovedet kan overleve den dybe krise. Det vil få alvorlige konsekvenser for såvel erhvervet, arbejdspladserne og for samfundet som helhed. 

Vi retter med dette brev derfor en indtrængende appel til regeringen om at indgå et samarbejde med os om at etablere en plan, der kan få dansk luftfart igennem og ud af krisen. Vi taler således om en plan for såvel overlevelse og som for genstart. Vi frygter også for, at ambitionen om Danmark som et hub for bæredygtig luftfart bliver svær at indfri.

Vi håber, at I vil tage vel imod vores ønske om at etablere et sådant samarbejde. Vi vil derfor som arbejdsmarkedsparter og som repræsentanter for luftfarten invitere til en rundbordssamtale mellem jer og os som repræsentanter for luftfarten.

Vi håber på jeres snarlige tilbagemelding, således at vi kan få sat dato på rundbordssamtalen.

 

Med venlig hilsen

Jan Villadsen / Mads Andersen, 3F Transport og Industri
Claus Jensen, Dansk Metal
Thilde Waast, Flyvebranchens Personale Union
Simon Tøgern, HK Privat
Michael Svane, DI Transport og Dansk Luftfart

 

Dansk Luftfart har for nylig fremlagt baggrundsanalyse og forslagskatalog til en plan. Kan findes her:
http://www.dansk-luftfart.dk/2021/02/18/noedraab-fra-luftfarten/