Stockholm-Arlanda Lufthavn (Foto: Peter Phillips)

Regering: Arlanda bør have fjerde bane

Den svenske regering mener, at Stockholm Arlanda skal udvides med nye terminaler og en fjerde landingsbane. Til gengæld skal Bromma-lufthavnen lukkes.

I 2035 skal Stockholms Arlanda-lufthavn være udbygget med en fjerde landingsbane samt nye terminaler og standpladser. Og arbejdet med at projektere og anlægge en ny landingsbane tager så lang tid, at arbejdet bør påbegyndes nu.

Det er udmeldingen fra den tidligere svenske erhvervsminister Anders Sundström, som den svenske regering havde sat til at analysere fremtidens lufthavnsbehov i Stockholm-området.

Investerer betydeligt mere
Udbygningen af Arlanda er ifølge Sundström nødvendig af tre grunde. For det første fordi Stockholm-regionen i 2040 samlet vil have omkring 44 mio. flyrejsende, hvilket er næsten en fordobling af antallet af passagerer i forhold til 2014.

For det andet er udbygningen nødvendig for at styrke lufthavnens konkurrenceevne og Arlandaz rolle som vigtigt transportknudepunkt. Arlanda har tabt udviklingen mod lufthavnene i Københavns og Oslo og er kun Skandinaviens tredjestørste lufthavn. Andre storbylufthavne i de nordiske lande investerer betydeligt mere end Arlanda i at blive mere effektiv og attraktiv lufthavn for passagerer og flyselskaber, påpeger Anders Sundström i en rapport, som blev præsenteret mandag.

Plads til 30.000 boliger
For det tredje er skal Arlanda-lufthavnen udvides fordi en anden Stockholm-lufthavn bør lukkes senest i år 2038. Det er naturligvis citylufthavnen Stockholm Bromma, som Anders Sundström oprindeligt skulle have set på fremtidsscenarierne for – inklusiv en lukning.

Det blev ændret i januar til, at han skulle se på hvordan lufthavnen kunne blive ved med at eksistere parallelt med en udbygning af Stockholm med flere boliger. Det kan dog ikke lade sig gøre, mener Anders Sundström. Han anbefaler derfor alligevel en nedlæggelse af lufthavnen.

En nedlæggelse af Bromma-lufthavnen vil kunne skabe plads til 30.000 boliger – som Stockholm har brug for, pointerer Sundström.

Mere end 120 starter og landinger
Den fjerde bane vil øge Arlandas kapacitet i spidsbelastningsperioder fra 88 starter og landinger per time til mere end 120 starter og landinger. Banen skal anlægges parallelt med Arlandas to nuværende parallelbaner 01L/19R og 01R/19L.

 

Læs også:

Svensk citylufthavn fredes

Fremgang i lukningstruet lufthavn

Arlanda vil også være A380-lufthavn

Vækstkapløb i skandinaviske storlufthavne