SAS gør klar til afskedigelser

SAS trækker de danske ansatte ud af lønkompensationsordningen senest den 30. juni for at kunne gennemføre de annoncerede opsigelser og organisatoriske forandringer.

Selvom ordningen omkring lønkompensation for nylig blev forlænget helt frem til den 29. august, har SAS alligevel valgt at trække sine ansatte ud af ordningen senest den 30. juni 2020.

Det hænger sammen med, at selskabet ved udgangen af måneden vil iværksætte de nødvendige opsigelser, som blev annonceret i slutningen af april for at kunne føre selskabet gennem coronakrisen. Samlet vil SAS nedlægge 5.000 fuldtidsstillinger, hvoraf alene 1.700 af disse skal findes i SAS i Danmark.

Ifølge reglerne skal der forhandles i op til 21 dage, og derfor har SAS den 9. juni sendt et brev til selskabets danske ansatte, hvori beslutningen er meddelt.

“I den situation, vi står i nu, er det desværre ikke en økonomisk fordel for SAS at forsætte på lønkompensationsordningen efter juni måned. Det skyldes primært, at lønkompensationen er en midlertidig ordning, der skal løse en midlertidig krise – men i vores tilfælde er krisen nu blevet så langvarig, at vi hurtigst muligt behøver at nedskalere vores virksomhed markant,” skriver koncerndirektør Simon Pauck Hansen og forhandlingschef Klaus Barth Jørgensen i brevet til de ansatte.

Afklaring inden 30. juni
I brevet forklares der samtidig, at da SAS er en skandinavisk virksomhed med ansatte i både Norge, Sverige og Danmark, er det nødvendigt at foretage de nødvendige tilpasninger samtidigt, hvorfor det er endnu et argument for at træde ud af lønkompensationsordningen.

SAS har indledt forhandlingsprocessen med samtlige faglige organisationer, og de ansatte er så nødt til at holde sig orienteret via egen SAS-mail, om hvordan forhandlingerne kommer til at påvirke den enkelte.

“Vi har varslet, at der vil komme opsigelser, og med vores snarlige udtrædelse af lønkompensationsordningen betyder det, at vi i slutningen af denne måned vil have overblik over, hvordan organisationen skal se ud fremover. Det betyder, at stort set alle danske medarbejdere vil have en afklaring senest 30. juni.”

SAS understreger i brevet til de ansatte, at selvom den danske regering skulle træde til med yderligere hjælp, så vil det ikke være nok til at kunne bevare SAS i den størrelse, som selskabet havde før coronakrisen.

“Efterspørgslen efter rejser med fly er stærkt begrænset, og der går desværre længe, inden vi vil være tilbage på normalt produktions- og aktivitetsniveau,” hedder det i brevet.

 

Relaterede artikler:

SAS vil afskedige 5.000 ansatte

Danske SAS-piloter går 22 procent ned i løn

SAS sender 10.000 ansatte hjem