SAS og Ryanair i Københavns Lufthavn. (Foto: Michael Kidmose | CPH | PR)

Ti politianmeldte flyselskaber slipper med advarsel

Sagsbehandlingen af ti af de i alt 11 flyselskaber, der blev politianmeldt af Trafikstyrelsen, er blevet afsluttet. Selskaberne får en advarsel, men sagen mod Norwegian behandles fortsat.

Trafikstyrelsen politianmeldte ti udenlandske flyselskaber i december 2020, og en måned senere blev SAS ligeledes anmeldt. Årsagen var, at de i alt 11 selskaber ikke havde efterlevet et påbud fra styrelsen, der blev udsendt i oktober 2020.

Heri var meldingen fra Trafikstyrelsen, at flyselskaberne skulle sikre, at de kunder som manglede refusioner i forbindelse med aflyste flyrejser under COVID-19-pandemien, fik dem tilbagebetalt. Selskaberne blev desuden bedt om at sende en afrapportering til styrelsen, der redegjorde for forløbet.

Da de ansatte i Trafikstyrelsen efterfølgende gennemgik afrapporteringerne vurderede personalet dog, at ingen af flyselskaberne havde efterlevet det udstedte påbud “fuldt ud”, og derfor valgte man at politianmelde selskaberne.

Undgår at skulle i retten
Nu oplyses det, at Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har afsluttet sagsbehandlingen af ti af de i alt 11 selskaber, og man har valgt at frafalde tiltalen mod Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, EasyJet, KLM, Ryanair, SAS, TAP Air Portugal, Thai Airways samt Vueling.

Ifølge en skrivelse fra Anklagemyndigheden tager afgørelsen blandt andet højde for de særlige forhold, som COVID-19-pandemien var skyld i. Det understreges, at flyselskaberne anses som værende skyldige, men man har valgt ikke at gå efter, at få sagerne afgjort i retten.

I stedet har flyselskaberne fået en advarsel og er blevet oplyst om, at selskaberne må forvente at blive straffet, såfremt de overtræder den gældende lovgivning igen. Behandlingen af politianmeldelsen af Norwegian pågår dog fortsat, lyder det.

Tilfredshed hos Trafikstyrelsen
Trafikstyrelsen mener, at påbuddet og den efterfølgende politianmeldelse har haft en ”skærpende effekt”. Det bunder i, at passagererne sidenhen har fået tilbagebetalt den refusion, som de var berettiget til.

Line Elikofer, der er kontorchef i Trafikstyrelsen, erklærer, at man fra styrelsens side er tilfreds med resultatet af politianmeldelserne blandt andet grundet de initiativer, som flyselskaberne har taget, imens behandlingen har stået på.

”Vi kan konstatere, at flyselskaberne generelt har iværksat tiltag, der sikrer en hurtigere tilbagebetaling af ubrugte flybilletter, eksempelvis ved automatisering af deres tilbagebetalingsprocesser og ved at ansætte flere medarbejdere.”

”Samlet set vurderer vi, at anklagemyndighedens advarsel fremadrettet vil have en positiv effekt på flyselskabernes sagsbehandlingsprocesser, der medvirker til at beskytte forbrugerne. Det er vi tilfredse med.”


Relaterede artikler:

644 dage er gået uden afklaring på politianmeldelser

Tidligst bøder til flyselskaber i 2022

Politianmeldelse mod SAS