Københavns Lufthavn. (Foto: CPH | PR)

Trafikstyrelsen vil opretholde højt dansk sikkerhedsniveau

Med baggrund i den danske Plan for Aviation Safety for de kommende fire år vil Trafikstyrelsen sikre, at det høje sikkerhedsniveau i dansk luftfart opretholdes også fremover.

Luftfarten har været udfordret de seneste år som følge af coronapandemien og krigen i Ukraine, der løbende har ændret betingelserne for branchen.

For at holde et højt sikkerhedsniveau i den danske luftfart har Trafikstyrelsen (TS) udgivet en ny sikkerhedsplan, der hedder DKPAS og gælder for perioden 2023 til 2027. Planen vil ”fastholde fokus på at holde flyvesikkerheden på et historisk højt niveau i Danmark, samtidig med at der fortsat vil være fokus på både miljø og klima, samt sociale forhold”, lyder det fra styrelsen.

Den danske Plan for Aviation Safety (DKPAS 2023-2027) arbejder med de områder og emner, som Trafikstyrelsen løbende vil have fokus på for at sikre et fortsat højt sikkerhedsniveau i den danske luftfart.

Sikkerhedsudvikling skal løbende analyseres
I arbejdet med at kunne fastholde et højt sikkerhedsniveau er det nødvendigt, at myndighederne og branchen konstant prioriterer arbejdet med sikkerhed. Det er vigtigt, at udviklingen i luftfartssikkerheden løbende analyseres, lyder det, samt at holde fokus på de forhold, der kan påvirke den.

Planen DKPAS 2023-2027 skal med udgangspunkt i den internationale regulering sikre en løbende prioritering af Trafikstyrelsens arbejde med sikkerheden i dansk civil luftfart. De fastsatte mål i planen relaterer sig til de sikkerhedsmål, der er i det danske State Safety Programme og Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2021.

Det ene mål er, at ”flyvesikkerheden for kommerciel lufttransport skal som minimum opretholdes på det nuværende niveau, hvor det 10-årige løbende gennemsnit for antallet af havarier ikke må overstige 0,8 per 100.000 flyvninger”.

Herudover er der fastsat det mål, at ”flyvesikkerheden for øvrig luftfart skal som minimum opretholdes på det nuværende niveau, hvor det 10-årige løbende gennemsnit for antallet af havarier med dansk registrerede luftfartøjer ikke må overstige 15 per 100.000 flyvninger”.

Arbejdet med DKPAS skal ske i afpasset tempo
De to sikkerhedsmål er udarbejdet på baggrund af erfaringer gennem mange år, og de er baseret på et generelt stigende sikkerhedsniveau gennem flere årtier. Den høje luftfartssikkerhed i Danmark tilstræbes også for Færøerne og Grønland. Der tages dog her hensyn til, at ”luftfarten skal kunne fungere under væsentligt anderledes topografiske, klimatiske og samfundsmæssige forhold”.

Under afsnittet om succeskriterier i DKPAS 2023-2027 lyder det, at det er vigtigt, at udviklingen af DKPAS sker i et afstemt tempo for at dens udvikling og implementering følges ad.

”Der kommer fortsat meget ny regulering inden for luftfart, og de anvendte systemer bliver mere og mere komplekse. Herudover arbejder TS på at udvikle og forfine de metoder, hvorpå der arbejdes med risici – ikke mindst gennem den pågående udvikling og etablering af Safety Intelligence. Det er derfor vigtigt, at det arbejde, der indgår i DKPAS, er proportionelt og afvejet,” står der i planen.

Trafikstyrelsen understreger, at DKPAS generelt set ikke skal opleves som en voldsom tilføjelse af en masse nye initiativer. Planen skal i stedet anskues som en samling af de tiltag, der er på nationalt og internationalt plan.

 

Relaterede artikler:

EASA frikender Trafikstyrelsen i sag om banelyshåndtering

Vil holde flyvesikkerheden på historisk højt niveau

Fastholder højt sikkerhedsniveau i dansk luftfart