Transavia: SLV vildleder danske flypassagerer

Det hollandske lavprisflyselskab var mandag indkaldt til et møde hos Statens Luftfartsvæsen (SLV) til en drøftelse af, hvordan selskabet skulle tolke reglerne ved selskabets exit fra Danmark. Nu tager det hollandske selskab til genmæle og geråder sig ud i åben krig med SLV.

Mandag stod Transavias danske ledelse skoleret hos Statens Luftfartsvæsen (SLV). Anledningen var, at SLV gennem pressen havde fået den opfattelse, at Transavia ikke ville efterleve EU-reglerne om passagerrettigheder i forbindelse med selskabetstilbagetrækning fra Danmark.

I en pressemeddelelse fra SLV hed det bl.a., “Transavia har således fået klar besked om, hvordan myndighederne tolker reglerne. Det er så op til luftfartsselskabet at administrere reglerne i forhold til sine passagerer.“

Men nu tager Transavia til genmæle. Selskabet stiller offentligt spørgsmålet: “Er et flyselskab forpligtet til altid at ombooke passagerer til den tidligst mulige afgang på tværs af markedet?“ Det er netop, hvad SLV har krævet. Men Transavia mener, at kravet er i modstrid med håndhævelsen af EU-reglerne i alle andre EU-lande og kalder derfor SLV`s udtalelser for “vildledning af de danske flypassagerer.“

“Vi er naturligvis meget kede af den ulejlighed, som vores lukning medfører for vores passagerer i Danmark. Det er for at hjælpe dem, at vi har lavet en speciel ombookningsaftale med Norwegian. Men det krav de danske myndigheder stiller, er aldeles urimeligt og i strid med EU-forordningen,“ udtaler en talsmand for Transavia.

Transavia har nu hyret Morten Lundquist Jakobsen, partner og specialist i luftsret hos advokatfirmaet Gorissen Federspiel til at hjælpe selskabet i sagen.

Advokaten siger i en kommentar: “Statens Luftfartsvæsen har til opgave at håndhæve EU’s forordninger, mens det er op til domstolene at fortolke dem. Enhver som håndhæver, administrerer, bliver påvirket af eller har en interesse i EU’s regulativer må selvfølgelig have en mening om emnet. Parlamentsmedlemmer har det, Statens Luftfartsvæsen har det og naturligvis har transavia.com også lov til at have det – og til at udtrykke holdningen i forhold til det ret komplekse set regler, som omhandler aflysninger og ombookning af passagerer. Om det så er myndighederne eller transavia.com som har ret, det må en domstol afgøre,“

Lige nu arbejder Transavia med enten at refundere billetter eller ombooke berørte passagerer til lavprisflyselskabet Norwegian.Samlet set påvirker aflysningerne 6.500 passagerer, hvoraf halvdelen ifølge Transavia allerede har bedt om at få refunderet deres billetter.

Foto: Transavia´s tilbagetrækning i Danmark foregår ikke uden problemer. Moderselskabet KLM holder sig pænt i baggrunden.