Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i samråd. (Foto: Folketinget.dk)

Transportminister erkender svigt i Trafikstyrelsen

Ved et åbent samråd i Transport -, Bygnings- og Boligudvalget erkendte transportministeren, at styrelsens tilsyn ikke kunne dæmme op for en bedragerisk person. Piloter får dækket udgifter.

Forud for det åbne samråd, der blev afholdt torsdag formiddag i Transport -, Bygnings- og Boligudvalget, havde transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) udsendt en pressemeddelelse, hvori ministeren efter næsten en måneds overvejelse har indvilget i tidsmæssigt proportionalt at dække piloternes omkostninger til nye helbredsbeviser.

Seneste den 7. juni skal omkring 900 piloter og flyveledere have foretaget nye helbredsundersøgelser for at kunne fastholde de certifikater. som udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Styrelsen har nemlig underkendt de helbredserklæringer, der var udstedet af den flyvemedicinske klinik, Doctors.dk, som en mu fyret kvindelig styrelseslæge selv var indehaver af.

Et helt nyt certfikat koster op imod 8.000 kroner, mens en fornyelse løber op i 2.000 kroner.

“En række piloter og flyveledere er kommet i klemme i denne helt særlige situation. Og jeg synes ikke, det er rimeligt, at de skal betale for endnu en helbredsundersøgelse. Jeg vil derfor anmode finansudvalget om hjemmel til, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan være med til at dække piloternes og flyveledernes udgifter,” udtalte transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen umiddelbart inden samrådet.

Tilsyn svigtede
Under samrådet kom det frem, at styrelsen havde forsøgt at tilrettelægge arbejdet, således at styrelseslægen ikke kom i en dobbeltrolle med at skulle godkende helbredserklæringer udstedt af Doctors.dk i Kastrup, som hun var indehaver af.

Derfor skulle styrelseslægen kun godkende helbredsundersøgelser fra Jylland, hvor hun ikke selv drev klinik.

“Denne konstruktion kunne dog ikke stå mål for en tilsyneladende bedragerisk person. Fordi det var denne person, der havde disse bedrageriske hensigter, så har styrelsens tilsyn ikke været godt nok” sagde ministeren under samrådet.

Lav løn muliggjorde dobbeltrolle
Endelig forklarede ministeren, at årsagen til, at det kunne tillades, at styrelseslægen drev sin egen klinik sideløbende med funktionen i den statslige styrelse, hænger sammen med, at lønnen ikke er særlig attraktiv i TBST. Samtidig er der et EU-krav om, at styrelseslægerne hele tiden skal holde sig orienteret om den praktiske del af arbejdet.

“Lønnen i styrelsen står ikke mål med, hvad læger får udenfor styrelsen. Derfor har man tilladt, at styrelseslæger påtager sig hverv udenfor,” lød det fra ministeren.

Ikke pressens skyld
Sagen blev oprullet ved, at Jan-Erik Messmann (DF) stillede spørgsmål til ministeren på baggrund af en henvendelse fra en pilot, der ikke  havde fået sit certifikat fornyet. Det blev en øjenåbner for styrelsen og et konkret bevis på, at der foregik ting, som ministeren karakteriserede som “meget problematiske”.

Derimod afviser transportministeren, at det var pressens fokus på problematikken, der fik styrelsen til at reagere.

“Den pågældende styrelseslæge har misbrugt sin position til at pleje egne interesser, og det blev afdækket efter klagen fra Messmann. Det skete før Berlingske begyndte at skrive om sagen. Det er den pågældende pilot og Jan Erik Messmann, der har reageret før pressen begynder at skrive om det,” understregede Ole Birk Olesen under samrådet.

 

Relaterede artikler:

“Civilretligt forhold mellem Doctors og piloter”

Fejlskøn halverer antal piloter til helbredsundersøgelse

Fyret flyvelæge er blevet politianmeldt

Nødvendigt at anvende udenlandske flyvelæger

2.000 piloter og flyveledere skal have nye helbredsbeviser