Lufthansa A350-900. Foto: Lufthansa

Tysk luftfart vil have statshjælp til grøn omstilling

Den tyske luftfartsbranche vil have statslig hjælp til at forny flåden og få gang i produktion af bæredygtige flybrændstoffer. Det skal blandt andet ske med midler fra tysk flyskat.

De tyske flyselskaber og lufthavne vil arbejde for at gøre luftfarten CO2-neutral, men det kan ikke ske uden hjælp fra staten. Det fastslår den tyske brancheforening for luftfart – BDL – som netop har præsenteret en ny masterplan for klimabeskyttelse.

”Vores mål er CO2-neutral flyvning. I dag har vi foreslået specifikke tiltag til at nå dette mål med. Vores virksomheder ønsker alle at gøre yderligere fremskridt så hurtigt som muligt. Mange af foranstaltningerne kan vi ikke gennemføre alene – de kræver derimod en fælles indsats fra branchen og politikere,” siger Peter Gerber, formand for BDL.

Modernisering af flyflåde sat i stå
Den største løftestang til at nedbringe klimabelastningen fra tysk luftfart i øjeblikket er ifølge BDL flådemoderniseringer, hvor ældre flytyper erstattes af nye fly, der har mere energieffektive motorer med lavere emissioner.

De specifikke CO2-emissioner fra de tyske selskabers fly er allerede reduceret med i 44 procent siden 1990 som følge af flådefornyelser. Med den nye masterplan forpligter branchen sig til at fortsætte ad denne vej og yderligere reducere emissionerne pr. flyvning med én til 1,5 procent om året gennem flådemodernisering.

Coronapandemien har dog stort set sat udviklingen henimod mere moderne flyflåder i stå. For at gøre fremskridt alligevel, “ønsker vi at bruge midlerne fra det incitamentsprogram, som den føderale regering for øjeblikket forbereder, til fornyelse af flåden,” hedder det i BDL’s masterplan.

Brug penge fra flyskat til bæredygtige brændstoffer
Den tyske luftfart går også ind for at erstatte fossile brændstoffer med nye, bæredygtige brændstoffer på lang sigt. Disse brændstoffer produceres dog endnu ikke i industriel målestok. Staten bør derfor bruge indtægterne fra den tyske flyskat til at fremme investeringer i udvikling og produktion af bæredygtige flybrændstoffer, foreslår BDL.

Blandt de øvrige forslag fra BDL er en tættere integration af forskellige transportformer. “Den tyske indenrigstrafik bør i stigende grad foregå via attraktive togforbindelser,” hedder det i masterplanen.

Det kræver blandt andet gode forbindelser mellem de store lufthavnshubs og Deutsche Bahns langdistance-netværk samt kortere rejsetider med jernbane og forbedringer i bagagetransporten. Hvis disse forbedringer gennemføres, vil omkring en femtedel af de indenlandske tyske passagerer kunne overtales til at skifte fra fly til tog, skriver BDL i sin masterplan.

 

Relaterede artikler:

Statsstøtte til Austrian kan blive med klimamål

Vil have klimabetingelser i hjælpepakke til luftfart

Tog erstatter populær indenrigsflyrute