Kastrup Tower - tårnkontrollen i Københavns Lufthavn. (Foto: Marieke van Hulst Pedersen | Theaviationplatform.dk)

Ukrainekrigen reducerer flyvninger i dansk luftrum

Ukrainekrigen og lukningen af det russiske luftrum har sænket antallet af operationer i dansk luftrum med op til syv procent, oplyser Naviair. Lufttrafiktjenesten leverede igen overskud i 2022.

I modsætning til den seneste tids forsinkelser til og fra Københavns Lufthavn på grund af mangel på flyveledere, klarede Naviair sig bedre sidste år.

Årsrapporten for 2022 er netop udkommet, og heri konstaterer Naviair, at man i 2022 leverede “effektiv afvikling af trafikken med et meget lavt antal forsinkelsesminutter i forhold til resten af Europa”, hvormed den danske lufttrafiktjeneste levede op til de af EU fastlagte krav.

Ændring i trafikflow
Naviair konstaterer herudover, at 2022 har været uforudsigeligt med ændrede trafikmønstre, og med flere fritidsrejsende og færre forretningsrejsende har der været en ændring i trafikflowet. Herudover har krigen i Ukraine påvirket trafikniveauet, hvilket forklares af bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholdt i sin beretning fra det ordinære virksomhedsmøde den 23. marts.

”Mange flypassagerer er vendt tilbage om end ikke alle, og trafikken har været stigende hen over året. Antallet af operationer i dansk luftrum i 2022 nåede op på 75 procent af 2019-niveauet. Til sammenligning lå tallet i 2021 på 45 procent, så der er tale om en mærkbar forbedring.

Stigningen i trafikken har dog været lavere end Eurocontrols forventning for året. Her har krigen i Ukraine og lukningen af luftrummet resulteret i en nedgang i antallet af operationer i dansk luftrum på seks til syv procent, og det afspejles også i Naviairs indtjening for året,” sagde Anne Birgitte Lundholt.

Tæt på nettoresultat fra 2019
Rent økonomisk karakteriserede bestyrelsesformanden årets resultat som tilfredsstillende.

Nettoomsætningen landede på 960,5 millioner kroner, hvilket var bedre end i 2019, hvor toplinjen lød på 937,2 millioner kroner. Bundlinjen viste et resultat på 34,5 millioner kroner mod 37,4 millioner kroner tilbage i 2019.

Årets resultat og indtægter er positivt påvirket af regulering af over-/underdækning af afgifter på 127,4 millioner kroner, oplyser Naviair i regnskabet.

Den øgede omsætning blev leveret ved indsatsen fra gennemsnitligt 603 ansatte mod 630 i 2019. De kontrollerede samlet 504.639 operationer i dansk luftrum, hvilket svarer til 75,4 procent af niveauet fra 2019, hvor der var 669.375 operationer. I Københavns Lufthavn var antallet af starter og landinger på 202.210 i 2022 mod 263.434 i 2019.

 

Relaterede artikler:

Personalemangel hos Naviair fører til flyforsinkelser

Naviair henter erfaren topchef

Naviair: ”Vi holder løbende øje med situationen”