Keflavik International Airport (Foto: Isavia)

Vil udvide til tre baner og 15 millioner passagerer

Frem mod 2045 vil Isavia både udvide terminalen og anlægge en helt ny bane i Keflavik International Airport samt øge antallet af rejsende, der gør brug af den islandske lufthavn.

Lufthavnsoperatøren Isavia fra Island har netop opdateret den langsigtede strategi, der benyttes som en rettesnor for udviklingen i Keflavik International Airport således, at den nu blandt andet indeholder flere initiativer, der skal gøre det muligt at øge trafikken betragteligt.

I løbet af 2022 gjorde 6,1 millioner passagerer brug af lufthavnen, men står det til Isavia skal dette tal være 15,1 millioner rejsende, når kalenderen viser 2045. Hvis det mål skal indfries, vil det dog kræve, at der investeres i en udbygning af infrastrukturen i lufthavnen.

Ifølge lufthavnsoperatøren vil lufthavnen kunne håndtere en stigning til 12,9 millioner årlige passagerer med de to baner, som i øjeblikket benyttes til afviklingen af flytrafikken i den islandske lufthavn.

En strategi i flere faser
Der er dog to faser af den langsigtede strategi. Den første strækker sig fra i dag og indtil 2035.

Her ønsker Isavia at benytte banerne, som de er, men operatøren vil udvide terminalen. Det skal medvirke til, at lufthavnen bedre kan fungere som forbindelsesled mellem Europa og Nordamerika samt forbedre serviceniveauet og oplevelsen for passagererne.

Dernæst følger den næse fase, der varer fra 2035 og indtil 2045. I dette tidsrum ønsker Isavia, at der anlægges en tredje bane, der sammen med den større terminal vil gøre det muligt at udbygge passagertallet til de 15,1 millioner, som man har ambitioner om. Det skriver Aviation Week.

I tillæg hertil skal der også etableres nye taxiveje, der vil forbinde banerne og bidrage til at forbedre flowet i trafikken, lyder det. Derudover skal der også bygges et større område til de-icing for at øge den tilgængelige kapacitet, når vejret er hårdt.

Bedre plads til cargo
Isavia har også planer om, at man på sigt vil flytte det område, hvor det gods, der ankommer til lufthavnen, håndteres. I den anden del af planen vil operatøren udbygge den forplads, der benyttes af fragtflyene samt anlægge større faciliteter til håndtering af cargo samt den administration, der følger med.

Brynjar Vatnsdal, der er chef for planlægning og udvikling af lufthavne hos Isavia, forklarer, at det er vigtigt, at der er en vis grad af fleksibilitet i strategien, fordi den løber helt til 2045, og præmissen dermed kan ændre sig i årenes løb.

”I og med strategien strækker sig over et kvart århundrede, skal den kunne tage højde for, at behovene eventuelt ændrer sig. Det er altså vigtigt, at vi kan justere planen på en måde, hvor vi ikke mister følingen med den langsigtede tankegang, som den bygger på.”


Relaterede artikler:

Icelandair vil aftage 45.000 tons grønt flybrændstof

Forventer 6,2 millioner passagerer i Keflavik i år

Islandsk flyselskab i stor vestdansk offensiv