BCD Travel presset af forandringer

Strukturelle forandringer er en af årsagerne til, at BCD Travel har mistet 17 procent af indtægterne i løbet af blot 24 måneder. Stram omkostningsstyring har været nødvendig for at sikre bundlinjen.

Erhvervsrejsebranchen er ganske udfordrende. Det må blandt andet BCD Travel erkende, idet erhvervsrejsebureauets danske afdeling i løbet af de seneste to år har mistet mere end 17 procent af indtægterne.

I 2011 havde BCD Travel således en bruttofortjeneste på 81,1 mio. kroner, mens den i 2013 blev reduceret til knap 67,1 mio. kroner.

“Stadig flere kunder vælger at selvbooke og det betyder, at gennemsnitsprisen for vores transaktioner er faldende. Samtidig er transaktionsindtægterne også under pres som følge af en hård konkurrence i markedet,“ fortæller Per Markussen, der er kommerciel direktør for BCD Travel i Norden.

Det stiller skrappe udfordringer til omkostningsstyringen, hvilket tydeligt kan aflæses i selskabets personaleomkostninger i den netop offentliggjorte årsrapport for 2013, Her er personaleomkostningerne reduceret med næsten 11,3 mio. kroner til samlet 57,4 mio. kroner, hvilket blandt andet er sket ved reduktion af staben fra 160 til 148 fuldtidsansatte.

Den stramme omkostningsstyring har tilsyneladende givet pote. Driftsresultatet er fra 2012 til 2013 forbedret fra 1,1 til 8,1 mio. kroner. Årets resultat for 2013 blev alligevel kun på 3,8 mio. kroner. Det skyldes primært inddækning af underskud på næsten 2,5 mio. kroner i datterselskaberne samt 2,1 mio. kroner i skattebetaling. Alligevel var det en forbedring i forhold til 2012, hvor bundlinjen kun viste 1,5 mio. kroner efter skat.

Undgår selv at rejse
Ifølge årsrapporten er branchen stadig påvirket af den økonomiske krise. Virksomhedskunderne har reduceret rejseaktivitet og forsøger at finde alternative mødeformer, således at man kan undgå at rejse.

Per Markussen forklarer, at virksomhederne er blevet mere kritiske i forhold til at vurdere, hvornår det er nødvendigt at foretage en rejse, når man skal møde kolleger eller forretningspartnere.

“Man tænker i stigende grad på ‘work-life balance’ og undgår de stressende rejser i overfyldte lufthavne. Hos BCD Travel benytter vi os også af videokonferencer og telefonmøder, da vi også skal effektivisere vores forretning. Vi bliver nødt til at tage vores egen medicin,“ siger BCD-direktøren.

Strukturelle forandringer
Uanset hvad BCD Travel kalder “udfordrende markedsforhold“ er man tilfredse med årets resultat, idet man hæfter sig ved en fremgang i indtjeningen siden 2012.

“Den globale økonomi har ikke vist tegn på vækst, hvorfor der hersker en meget begrænset optimisme omkring større rejseaktivitet for erhvervsrejsesegmentet i det kommende år,“ hedder det i årsrapporten, hvor det også afsløres, at man forventer et svagt forbedret resultat for regnskabsåret 2014.

Men det er ikke alene eftervirkninger af finans- og gældkrise, der har sat indtjeningen under pres. Det er strukturelle forandringer i markedet, der tilsyneladende er kommet for at blive.

“Vi kan ikke længere give finanskrisen skylden. Det er vores industri, der har forandret sig. Virksomhederne effektiviserer og vi er i en tid, som vi ynder at kalde ‘the new normal’,“ fastslår Per Markussen fra BCD Travel.