Bjørn Kjos vandt folket

Efter 11 dage med strejke i Norwegian var Bjørn Kjos den ubestridte ”vinder” af folkets opbakning i hjemlandet Norge.

Den 11 dage strejke blandt Norwegians skandinaviske piloter, som berørte flere end 200.000 rejsende, vil nok være til diskussion i lang tid fremover, i forhold til hvilken af parterne der vandt. Fik piloterne det bedste udfald, eller var det selskabet med Bjørn Kjos i spidsen? Uafhængigt af hvad man mener om den sag, så står Bjørn Kjos tilbage som vinderen i den folkelige opinion i Norwegians hjemland.

38.000 Facebook tilhængere
3. marts, på strejkens tredje dag, blev Facebook-gruppen ”Vi som støtter Bjørn Kjos” oprettet. Dagen efter nåede gruppen 1.000 ”likes” og rundede 38.000 ”likes”, da strejken var slut. Identisk med gruppens navn, er de mange støtteerklæringer rettet til Bjørn Kjos som person og ikke nødvendigvis selskabet Norwegian. Noget af grunden til dette er, at Bjørn Kjos som person nyder stor respekt og anerkendelse i hjemlandet.

Meget af støtten er at finde på baggrund af hans karismatiske og folkelige stil, hvor han ikke er bange for, at spille på sine personlige følelser i medierne. Der findes også indlæg på siden, som forholder sig kritisk til Bjørn Kjos. Så blandt de 38.000 ”likes”, er uden tvivl nogle modstandere af Bjørn Kjos, eller måske ønsker de blot at følge debatten på siden. Tilsvarende Facebook-grupper til støtte for piloterne har godt 2.000 ”likes”.

Halvdelen sympatiserer med Kjos
Norges største avis VG foretog en rundspørge på strejkens sidste dag, den 10. marts, blandt 1.036 nordmænd, hvor de blev adspurgt hvilken part de havde mest sympati med. Knapt halvdelen, 48,6 procent, svarede, at de havde sympati med Bjørn Kjos. 26,1 procent havde sympati med piloterne, mens de resterende 25,2 procent ikke havde nogen mening.

Traditionelt set går den folkelige opinion i Norge i favør af arbejdstagerne i en konflikt med arbejdsgiveren. Dog skal det nævnes, at arbejdskonflikter i Norge historisk set har været bundet op om spørgsmål omkring løn- eller arbejdstidsspørgsmål.

Kommunikationen dumper
Den samme undersøgelse viste videre, at 29 procent af de adspurgte mente, at tilliden til Norwegian var svækket efter konflikten, mens 50,8 procent svarede, at tilliden til selskabet var upåvirket af konflikten.

Den norske PR-ekspert Hans Geelmuyden udtalte til avisen, at begge parters kommunikation i konflikten stod til dumpekarakter og at folk knapt forstod, hvad konflikten handlede om.