Airbus A330-200 fra Air China i København Lufthavn. (Foto: CPH)

Brancheorganisationer: Kina-restriktioner er knæfald (Opd.)

Tre luftfartsorganisationer kritiserer anbefalingen til restriktioner over for kinesiske rejsende, som EU er kommet med. I Danmark vil Statens Serum Institut ikke anbefale obligatorisk test af rejsende fra Kina.

I den seneste tid har COVID-19-situationen i Kina været debatteret også i denne del af verden, da landet har lempet de gældende restriktioner, men det samtidig forlyder, at op mod 250 millioner personer i Kina kan være blevet smittet i de første 20 dage af december.

Disse personer har nu mulighed for at rejse til andre verdensdele, og det har ført til en frygt for øget smitte eller nye varianter af virussen, der kan udfordre pandemihåndteringen i eksempelvis Europa. Det har fået enkelte lande til på eget initiativ at indføre nye krav til rejsende fra Kina.

Onsdag mødtes repræsentanter fra de 27 medlemslande i EU til et hasteindkaldt møde i regi af unionens kriseenhed IPCR. Her diskuterede de fremmødte i flere timer, hvorvidt der skulle indføres fælles krav eller restriktioner over for kinesiske rejsende.

Dansk udmelding ikke landet endnu
Resultatet blev, at man fra unionens side anbefaler, at medlemslandene stiller krav om, at rejsende fra Kina skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test. Derudover bør de kinesiske passagerer bære mundbind under rejsen, ligesom IPCR opfordrer landene til at foretage stikprøvekontroller blandt de rejsende samt teste spildevandet i de lufthavne, hvor fly fra Kina ankommer til.

I skrivende stund vides det ikke, om Danmark vil følge anbefalingerne. Onsdag bad indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) om Statens Serum Instituts vurdering af tiltagene, men fredag oplyser ministeriets pressetjeneste til Check-in.dk, at det endnu ikke er afklaret, hvornår der foreligger en officiel beslutning.

Anbefalingen fra EU kritiseres dog af flyselskabernes internationale brancheorganisation IATA, lobbyorganisationen Airlines for Europe samt ACI Europe, der er brancheforening for de europæiske lufthavne, da man mener, at den er ”beklagelig”.

Et knæfald
Allerede tidligere på ugen offentliggjorde generaldirektør Willie Walsh fra IATA en kritik, men nu har de tre organisationer tilsyneladende dannet fælles front og er kommet med en udtalelse, hvori de påpeger, at anbefalingen i deres optik er i strid med en vurdering som det Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) er kommet med.

”Stigningen i antallet af COVID-19-smittede i Kina forventes ikke at påvirke den epidemiologiske situation i EU-landene. Det skyldes, at de varianter, der cirkulerer i Kina, allerede er til stede i EU, hvor befolkningen også har en højere immunitet. Derfor kan systematiske tests af tilrejsende fra Kina ikke betragtes som et krav, der indføres på baggrund af hverken videnskab eller øget risiko.”

Organisationerne mener, at det er en bedre tilgang at teste spildevand fra henholdsvis lufthavne og fly end passagererne, og at man følger de retningslinjer på området, som ECDC og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA arbejder på.

“Selvom det er beklageligt, at de anbefalinger, der er blevet vedtaget, stort set ikke kan betegnes som andet end et knæfald, men det vigtige er nu, at landene indfører dem på en måde, så de bliver ensartede, og de flugter med de tilføjelser til sikkerhedsstandarderne for luftfarten i EU, som EASA og ECDC vil offentliggøre snarest.”

Det tilføjes desuden, at de tre organisationer ser frem til at diskutere en mulig ”revurdering” af anbefalingen med EU i løbet af januar, ligesom EU og Kina opfordres til at arbejde sammen og genoverveje de anbefalede restriktioner.

Opdatering: Lørdag den 7. januar, klokken 19.55
Lørdag offentliggjorde Statens Serum Institut (SSI) vurderingen af anbefalingen fra EU, og instituttet mener ikke, at der er grund til at stille krav om, det skal være obligatorisk at teste tilrejsende fra Kina. Da det – grundet de relativt få rejsende fra Kina til Danmark – vil have en ”marginal effekt på den danske epidemikontrol”.

Det påpeges dog også, at det kan have betydning for de rejsende og personalet om bord på flyene, hvis passagerer får foretaget en test inden afrejse, ligesom SSI mener, at der kan være ræson i at anbefale de rejsende at bære mundbind undervejs med henblik på at beskytte mod smitte samt at udlevere tests til de ombordværende på direkte fly til Danmark.

Det lyder samtidig, at SSI vurderer, indførsel af stikprøvekontroller, hvor rejsende fra Kina frivilligt tager en PCR-test, samt tests af spildevand fra flyene vil kunne bidrage til overvågningen af nye virusvarianter samt andre udefrakommende sygdomstrusler.

”Jeg har nu modtaget vurderingen fra Statens Serum Institut. Jeg har derfor orienteret Folketingets partier om SSI’s vurdering og bedt Epidemikommissionen om en rådgivende vurdering. Når vi har Epidemikommissionens vurdering, vil vi drøfte den med medlemmerne af Epidemiudvalget,” udtaler indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, og samtidig tilføjes det, at Epidemikommissionen ventes at komme med en vurdering mandag den 9. januar.


Relaterede artikler:

IATA advarer mod restriktioner for Kina-ankomster (OPD.)

Vil teste spildevand fra ankommende Kina-fly

Hundredvis af Kina-rejsende til København hver uge