EASA indstiller til EU-Kommissionen om dronesikkerhed

De europæiske luftfartssikkerhedsmyndigheder, EASA, har udfærdiget en første indstilling til Europa-Kommissionen i forhold til sikkerhed omkring flyvning med droner.

Droner stiger i popularitet verden over, hvor både privatpersoner og store virksomheder har taget det lille, ubemandede luftfartsfartøj til sig.

Ikke mindst i Europa, hvor der også fra myndighedernes hold har været stort fokus på spørgsmål om, hvordan man sikrer ordentlig adskillelse mellem den almindelige flytrafik og flyvning med de noget mindre droner.

European Aviation Safety Agency (EASA) har netop offentliggjort sin første formelle opinion – på dansk en indstilling – til Europa-Kommissionen, hvor sikkerhedsagenturet redegør for deres syn på sikkerhed omkring flyvning med små droner i Europa.

Fleksibel droneindustri
Indstillingen skal være med til at sikre, at droneoperationer forløber sikkert i fremtiden, og at der sikres en bredere lovramme. Den pågældende indstilling skal danne grundlag for senere vedtagne lovforslag fra EU-Kommsissionens side.

”Denne forordning vil muliggøre fri benyttelse af droner og lige vilkår inden for EU, samtidig med at EU-borgernes privatliv og sikkerhed respekteres, og droneindustrien forbliver fleksibel og nyskabende – og kan blive ved med at vokse,” siger Patrick Ky, administrerende direktør i EASA.

EASA fremsætter en række forslag til regulativer, hvor reglerne for droneflyvning i videst mulige omfang holdes enkle. Der er særligt fokus på, at der en kæmpe risikoforskel mellem flyvning over hav og by.

I indstillingen bliver der blandt andet redegjort for, at droner op til 25 kilo skal designes på bestemt måde. Og så vil forbrugeren få fremsendt information om, hvordan man skal agere med dronen uden at bringe andres liv i fare under flyvningen.

To typer af droneflyvning
EASA skelner i sin indstilling mellem to forskellige typer af operationer: den åbne og den specifikke.

Ved den åbne skal der ikke indhentes myndighedstilladelse inden flyvning, og sikkerheden sikres via begrænsninger i drift, tekniske krav til dronen samt dronepilotens evner. Typer på flyvning i denne kategori er video/fotografering, besigtigelse af infrastruktur og fritidsaktiviteter. Dronen skal være i sigt på ethvert tidspunkt under flyvning.

For at foretage droneoperationer inden for den specifikke kategori kræves der forudgående myndighedstilladelse. Her skal piloten lave en risikovurdering og derpå få indført de nødvendige foranstaltninger, før tilladelsen kan opnås og operationen finde sted. Denne kategori omfatter flyvninger, hvor piloten lader dronen flyve ud af synsfeltet, ligesom der må flyves over befolkede områder – og med tungere droner.

EASA’s indstilling til Europa-Kommissionen følger i kølvandet på en fire måneder lang høringsperiode i 2017. Indstillingen tager hensyn til tusindvis af meninger og kommentarer fra flere sider – blandt andet industrien, nationale myndigheder og privatpersoner.

 

Relaterede artikler:

Flere nærved-hændelser mellem fly og droner i Norge

Droner stopper trafik i Stockholm-lufthavne

EasyJet bringer 3D-print og droner ind i luften

Drone ramte Boeing 737-fly

CPH overvejer teknologi til drone-overvågning