SAS-fly parkeret i Københavns Lufthavn. (Foto: Michael Kidmose | CPH | PR)

Flere udfordringer i at erstatte indenrigsfly med tog

Det vil ikke føre til de helt store CO2-besparelser, hvis indenrigsflyvninger fra CPH erstattes med tog, og derudover vil det også kræve en stor offentlig investering i jernbaner.

Når indenrigsflytrafikkens negative indvirkning på miljøet debatteres, nævnes tog ofte som et alternativ, der kan reducere klimaaftrykket, men analysen i et nyt notat, som Københavns Lufthavn har udarbejdet, viser, at en sådan manøvre ikke nødvendigvis vil have den store effekt.

Selvom CO2-udledningen ved hver passagerkilometer oftest er væsentligt lavere i toget sammenlignet med fly eller biler, er det ifølge lufthavnen værd at bemærke, at de danske indenrigsflyvninger står for en forholdsvis lille del af udledningen.

Beregninger i notat viser nemlig, at ruter på op til 500 kilometer, hvilket gælder alle de indenrigs fra CPH, tegner sig for 10 procent af passagererne samt 3,3 procent af udledningerne fra Københavns Lufthavns ruter.

Det er derimod de europæiske ruter på over 1.000 kilometer, der står for det meste af udledningerne, da 45,5 procent af passagerne og 73,5 procent af den CO2, der slippes ud i atmosfæren fra ruter ud af den danske hovedstadslufthavn, stammer fra disse.

Udfordret på kapaciteten
Yderligere er der i øjeblikket ikke et tilstrækkelig antal ledige sæder i den danske togdrift til, at denne fra den ene dag til den næste vil kunne overtage transporten af alle de passagerer, som gør brug af indenrigsflyene.

Ifølge Banedanmark udnyttes mere end 80 procent af togkapaciteten over Fyn allerede, og i et hypotetisk tilfælde, hvor indenrigsflypassagererne i stedet skal taget toget, vil det kræve en stor offentlig investering i at udvide kapaciteten.

Der er eksempelvis 850.000 passagerer om året på flyruten mellem København og Aalborg, hvilket er næsten otte gange så mange, som tager turen med tog, oplyser CPH.

”Umiddelbart virker det ikke sandsynligt, at der vil være hverken infrastruktur, tog eller siddepladser, hvis så mange passagerer skal flyttes fra fly til tog alene på ruten mellem Aalborg og København. Også for de andre indenrigsruter – bortset fra København-Bornholm – vil passagererne skulle over Fyn,” siger cheføkonom Thomas Thessen fra Københavns Lufthavn, der har udarbejdet analysen.

Tager mellem 18 og 26 år
Det påpeges også, at det både er dyrt og en belastning for klimaet at anlægge nye jernbaner. Det gælder eksempelvis de højhastighedsbaner, som EU ønsker at bygge flere af. Disse koster i gennemsnit 25 millioner euro (186 millioner kroner) per kilometer.

I tillæg hertil har en analyse, som den europæiske lufttrafiktjeneste Eurocontrol foretog i 2021, vist, at det sædvanligvis tager mellem 18 og 26 år fra planlægningen af en sådan bane går i gang, indtil den er i drift.

Yderligere kræver de et passagergrundlag på op mod ni millioner passagerer om året, før det økonomisk giver mening, og det er der ikke fra den danske hovedstadslufthavn, fortæller Thomas Thessen.

”Det er et passagergrundlag, som København langt fra kan mønstre. De største flyruter som København-Stockholm har mindre end en million.”

Den grønne omstilling vil ændre regnestykket
Cheføkonomomen argumenter i stedet for, at fremtidens mobilitet bør blive anskuet i et helhedsperspektiv. I øjeblikket udleder flypassagererne nemlig fem til seks gange mere CO2 per passagerkilometer sammenlignet med dem, der tager toget, men det vil ændre sig i løbet af de kommende år.

Udviklingen vil ske i takt med, at flyene kan benytte en højere mængde bæredygtigt flybrændstof, ligesom der vil blive udviklet nye grønnere brændstoffer af eksempelvis brint. Dertil kommer, at luftfarten heller ikke kræver ny infrastruktur, hvor anlægsarbejdet er forbundet med et yderligere negativt klimaaftryk, som en del af den grønne omstilling.

”Når der bliver forsket og arbejdet med den grønne omstilling, er det afgørende, at man har en helhedsbetragtning, som tager både klimabelastningen, omkostningerne og effekten for vores mobilitet ind i beregningerne. Politikere og myndighederne skal have det bedst mulige grundlag, når fremtidige beslutninger om regulering og infrastruktur skal tages,” slår Thomas Thessen fast.


Relaterede artikler:

750.000 passagerer i CPH i efterårsferien

CPH i top3 med start- og landingsprocedurer

CPH skaber både milliardgevinster og mange jobs