Boeing 777-200 fra KLM i Amsterdam-Schiphol Airport. (Foto: KLM)

KLM opnår enighed med piloter

Den hollandske pilotforening VNV har godkendt ny aftale om kollektiv overenskomst efter måneders forhandlinger med KLM.

KLM og selskabets piloter er efter måneders forhandlinger endelig nået til enighed om en ny kollektiv overenskomst, og de hollandske piloters fagforening Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) har nu ratificeret aftalen.

Dermed er den strejke, som KLM-piloterne allerede i august truede med, hvis man ikke kunne nå til enighed med flyselskabet, tilsyneladende afværget.

”KLM er glad for, at den nye kollektive overenskomstaftale for KLM’s piloter har taget konkret form, og nu vil begynde at implementere den,” skriver KLM i en pressemeddelelse.

Overenskomst udløb i januar
Den seneste overenskomst for KLM’s piloter udløb i januar i år. Siden da har parterne arbejdet på at lande en ny aftale, og trods et tilsyneladende gennembrud i maj gik forhandlingerne i hårdknude igen.

Piloterne i det hollandske flyselskab har blandt andet været utilfredse med arbejdspresset, og de har ønsket en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Alle detaljer i den nye overenskomstaftale er endnu ikke fremlagt, men den bygger ifølge KLM på de vilkår, der blev fastlagt i den principielle aftale, som parterne indgik den 1. maj 2018. Samtidig indeholder den også nye bestemmelser. Den oprindelige aftale blev nedstemt af piloterne i maj.

Lønforhøjelse på fire procent
Den nye aftale indebærer blandt andet en lønforhøjelse til piloterne på fire procent og en kombination af reduceret arbejdspres for piloter og aftaler om fleksibilitet, som er til fordel for KLM.

Et af de væsentlige stridspunkter for parterne har været spørgsmålet om, hvornår reduktionerne i arbejdspresset skal indføres. En talsmand for VNV har tidligere fortalt, at KLM havde tilbudt fire procent flere fridage fra september 2019. Dette udspil var piloterne imidlertid ikke tilfredse med, da de ønskede ændringerne indført tidligere.

Ifølge KLM er det netop et af de punkter, som er ændret i den nye aftale, hvor ”indførelsen af den aftalte reduktion af arbejdstrykket og øget fleksibilitet for KLM” er fremrykket. Detaljerne i aftalen om, hvornår de ekstra fridage bliver indført, er dog endnu ikke offentliggjort.

Relaterede artikler:

KLM-pilotstrejke er rykket nærmere

KLM-piloter truer med strejke

Overenskomst splitter KLM’s kabinepersonale