Boeing 737-8200 Gamechanger-fly fra Ryanair. (Foto: Ryanair | PR)

Ryanair fastsætter ny strategi for at nå grønt mål

Mere bæredygtigt flybrændstof i tankene, etableringen af et forskningscenter og bedre lufttrafikstyring er blandt de initiativer, der skal hjælpe Ryanair med at nedbringe selskabets CO2-udledninger.

Der er bred enighed om, at det er nødvendigt, at luftfartens klimaaftryk mindskes. Både flyselskaber såvel som regeringer og de overstatslige institutioner EU og FN har præsenteret bæredygtighedsmål, der skal hjælpe med at trække branchen i en grønnere retning.

Et af de seneste i rækken kommer fra det irske lavprisflyselskab Ryanair, som har offentliggjort en ny strategi, der skal munde ud i, at flyselskabet bliver CO2-neutralt i 2050. Heri fremstilles flere initiativer, der tilsammen skal gøre det muligt at nå målet.

Ifølge Ryanair vil strategien hjælpe til at fjerne CO2-udledningerne ved flyvninger samtidig med, at den også tager højde for andre af selskabets aktiviteter, der har en negativ indvirkning på miljøet. Omdrejningspunktet består af fire centrale elementer.

Etablerer forskningscenter
I kampen for at mindske og helt udfase udledningerne vil Ryanair fremover benytte bæredygtigt flybrændstof i højere grad end i dag. Brændstoffet – også kaldet sustainable aviation fuel (SAF) – udleder op til 80 procent mindre CO2 end traditionelt jetbrændstof.

Ifølge Ryanair vil selskabet hente 34 procent dekarbonisering gennem den øgede brug af brændstoffet. Til dette formål samarbejder flyselskabet med både EU og brændstofvirksomheder om at fremskynde leveringerne af det grønne brændsel, da det i øjeblikket fortsat fremstilles i mindre mængder.

I tillæg hertil har flyselskabet etableret et samarbejde med universitetet Trinity College i Dublin, hvor de ansatte på forskningscentret Ryanair Sustainable Aviation Research Centre fremover skal arbejde med forskningsprojekter om bæredygtigt flybrændstof, andre CO2-neutrale fremdriftsmetoder til fly samt støjudledningen ved luftfart.

Har investeret stort milliardbeløb i nye fly
En yderligere 32 procent mindskning af CO2-udledningerne skal komme via ny teknologi. Det vil blandt andet være flådeopgraderinger sådan, at de benyttede fly bliver mere miljøvenlige. Ryanair oplyser, at en udmøntning af dette blandt andet kan ses ved, at flyselskabet har investeret 22 milliarder dollars (148,3 milliarder kroner) i 210 udgaver af Boeings 737-8200 Gamechanger-fly.

Indtil videre har Ryanair fået leveret 55 fly af typen, der har plads til fire procent flere passagerer per flyvning, reducerer brændstofforbruget samt CO2-udledninger med 16 procent og derudover også støjer 40 procent mindre end visse andre flytyper.

Derudover mener flyselskabet, at klimaaftrykket kan mindskes endnu 24 procent gennem udligninger og andre økonomiske foranstaltninger. Det betyder, at Ryanair fremover blandt andet vil investere i projekter, der arbejder med opsamling af CO2.

Vil gå forrest
Slutteligt vil flyselskabet også deltage i visse politisk-styrede projekter og reformer. Et af de projekter er initiativet Single European Sky ATM Research, som blandt andet også EU-Kommissionen og den europæiske lufttrafiktjeneste Eurocontrol medvirker i.

Projektets formål er at levere en standardiseret og potentielt mere effektiv lufttrafikstyring af det europæiske luftrum. Ifølge Ryanair vil dette kunne resultere i en ti procent mindskning af CO2-udledningerne fra luftfartssektoren i Europa.

Thomas Fowler, der er bæredygtighedsdirektør hos Ryanair, fortæller, at den nye strategi vil blive et vigtigt værktøj, der skal gøre det muligt at få mindsket flyselskabets klimaaftryk.

“Som Europas grønneste større flyselskab, forstår Ryanair at luftfarten spiller en central rolle i håndteringen af klimaforandringerne, og det vil vores nye strategi hjælpe os med. Selvom vi allerede er nået langt, vil vi fortsætte med at gå i spidsen for den bæredygtige dagsorden i europæisk luftfart, når vi går i gang med vores ambitiøse strategi frem mod 2050.”

 

Relaterede artikler:

Ryanair med elektrisk handling i skandinaviske lufthavne

Ryanair vil være Europas grønneste flyselskab

Ryanair har modtaget første Boeing 737 MAX