Boeing 737-fly fra SAS parkeret i Oslo Lufthavn under COVID-19-nedlukningen. (Foto: Avinor)

Skuffelse i SAS over norsk statsstøtte

Staten tager flyselskaberne med i kompensationsordning, men først med virkning fra i år. Hjælpen kommer for sent, og den er alt for lille, lyder det fra SAS.

For sent og for lidt. Sådan lyder det i en kommentar fra Kjetil Håbjørg, der er koncerndirektør og norgeschef i SAS, om den norske regerings forslag til en finanslov. I finansloven lægges der op til en række tiltag, der skal hjælpe den norske luftfart.

Blandt andet vil flyselskaberne fra og med maj i år blive inkluderet i de generelle kompensationsordninger. Selskaberne vil også kunne søge støtte fra en lønstøtteordning fra marts i år.

SAS er skuffet og overrasket over forslaget, lyder det fra Kjetil Håbjørg i en pressemeddelelse, ”for branchen er ekstremt hårdt ramt af pandemien, men er hidtil blevet holdt udenfor kompensationsordningerne”.

Tab er en følge af restriktioner
”Det er positivt, at regeringen erkender behovet for en kompensationsordning for luftfarten, men den kommer for sent, og der kommer for lidt. Vi forudsætter at Stortinget ændrer forslaget, så ordningen kommer til at gælde fra krisens begyndelse og i større grad reducerer de økonomiske tab, som er en direkte følge af myndighedernes rejserestriktioner,” hedder det i kommentaren.

”Rejserestriktionerne, indført af regeringen, har haft store konsekvenser for branchen og SAS, men i dag oplever vi, at regeringen ikke lever op til løfterne om at tage vare på levedygtige virksomheder,” siger Kjetil Håbjørg og fortsætter:

”Pengene regeringen hidtil har bevilget til luftfarten er i beskedent omfang kommet flyselskaberne til gode. De meste er gået til at dække Avinors (den statsejede lufthavnsoperatør, red.)  underskud, lånegaranter og tabte indtægter for staten. Vi sætter vores lid til, at Stortinget ser den alvorlige situation, luftfarten er i og imødekommer vores behov for en anstændig kompensationsordning.”

 

Relaterede artikler:

“Sværere for SAS at vende tilbage til overskud”

EU vil stoppe statsstøtte til lufthavne

SAS får på 8,5 milliarder kroner i ny kapital