Oslo-Gardermoen. (Foto: Sune Eriksen | Avinor | PR)

Norske lufthavne fik godt resultat uden milliardstøtte

Avinor har landet et godt kvartalsresultat, selvom genopretningen i de norske lufthavne fortsat ikke er helt på plads og udfordringer i Europa har påvirket antallet af rejsende i lufthavnene.

Den statslige lufthavnsoperatør Avinor driver 43 lufthavne på tværs af Norge, og selskabet har netop offentliggjort regnskabet for tredje kvartal, der viser, at der har været fremgang i såvel antallet af passagerer som økonomien.

Selskabet endte med et positivt resultat efter skat på 858,6 millioner norske kroner, hvilket svarer til 618 millioner danske kroner. Det er skabt ud af de samlede indtægter fra driften, der i kvartalet beløb sig til 2,9 milliarder norske kroner (2 milliarder danske kroner).

Et samlet blik på årets første ni måneder viser, at Avinor her har landet et resultat på 614,4 millioner norske kroner (442 millioner danske kroner) efter, at af- og nedskrivninger samt skatten var blevet betalt.

Blev hjulpet på vej af driftsstøtte
I løbet af året har 33,2 millioner passager rejst til, fra eller via en af de lufthavne, som Avinor har i porteføljen, og tallet repræsenterer en stigning på 146 procent i forhold til 2021, hvor det samlede passagertal var 13,5 ved udgangen af september.

Den markant anderledes trafikale situation afspejles dog ikke så klart i kvartalsregnskabet, da Avinor i samme kvartal sidste år fik et resultat efter skat på 733 millioner norske kroner (527,5 millioner danske kroner) og 647,6 millioner norske kroner (466 millioner danske kroner) for årets første ni måneder.

Årsagen til, at differencen ikke er større til trods for, at trafiksituationen er væsentlig anderledes i år skyldes, at selskabet i tredje kvartal i 2021 modtog 1,3 milliarder norske kroner (935 millioner danske kroner) i driftsstøtte fra den norske regering grundet udfordringerne med COVID-19-pandemien.

Påvirket af situationen i Europa
Selvom antallet af passagerer er steget i forhold til 2021, er det fortsat 20 procent under niveauet fra 2019, hvor Avinor på nuværende tidspunkt havde betjent 41,1 millioner passagerer. Ifølge Abraham Foss, der er koncernchef i Avinor, er stigningen i trafikken aftaget efter en ellers god sommer.

”Efter at trafikken steg kraftigt i det foregående kvartal, oplever vi nu, at den er fladet ud. Det skyldes blandt andet udfordringer i Europa, som har været medvirkende til, at flytrafikken endnu ikke er tilbage på niveauet fra før pandemien.”

Det bemærkes desuden, at det i udkastet til den norske finanslov for 2023 foreslås at halvere den mængde tobaksvarer, som kan købes uden afgifter. Det anslås, at det kan føre til et omsætningstab på 270 millioner norske kroner (194 millioner danske kroner) for Avinor, hvis den beslutning vedtages.


Relaterede artikler:

Ændrede rejsevaner påvirker flytrafik i Norge

90 procent genopretning i norske lufthavne

Atter positiv drift i norske lufthavne