Fly tankes med jetfuel. (Foto: Jaromir Chalabala | shutterstock)

Dansk projekt skal omdanne CO2 til flybrændstof

CO2 skal i fremtiden benyttes som bæredygtigt flybrændstof. Det mener Topsoe og Aarhus Universitet, der sammen med en tredje partner netop har fået støtte til at udvikle teknologien.

Der skal sættes fart på den grønne omstilling og med henblik på at understøtte den udvikling, har Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) netop givet 24 forskellige projekter tilsagn om støtte, der samlet set beløber sig til 213 millioner kroner.

Midlerne er blevet tildelt projekter, der arbejder med udvikling og demonstration af nye og grønne energiteknologier. EUDP er finansieret af midler, der kommer fra finansloven og forskningsreserven, der i alt er på 3,6 milliarder kroner, som skal tildeles i støtte til dansk forskning på flere områder.

Et af de 24 projekter, der får tilført midler af EUDP kaldes FrontFuel. Forskerne bag har en ambition om at udvikle og afprøve en ny teknologi, der skal gøre det muligt at fremstille bæredygtigt flybrændstof – sustainable aviation fuel (SAF) – af CO2 og vedvarende energi.

Skal fremstille syntesegas
Det er virksomheden Topsoe, der står i spidsen og leder projektet. Derudover medvirker Aarhus Universitet, som skal huse demonstrationsanlægget på dets facilitet i Foulum, og som desuden bidrager med ekspertise inden for blandt andet power-to-gas-teknologi.

Projektet har også internationalt islæt i form af den sydafrikanske virksomhed Sasol, som bibringer viden om syntetisk råolie og Fischer-Tropsch-teknologien, der går ud på omforme eksempelvis biomasse eller naturgas til flydende brændstof.

De tre partnere skal sammen udvikle en metode, hvorpå CO2, som stammer fra industrielle kilder, via elektrolyse fra vedvarende energi kan omdannes til syntesegas. Det er et såkaldt mellemprodukt, der kan benyttes til fremstillingen af flybrændstof.

“Det første af sin slags”
Peter Mølgaard Mortensen, der er forsker hos Topsoe, fortæller, at folkene bag projektet mener, at det vil bidrage til flytrafikkens grønne omstilling, ved blandt andet effektivt at udnytte den vedvarende energi.

”Vi vil i projektet etablere den integrerede proceskonstellation, der bliver det første af sin slags. Her er det planen, at vi vil kombinere vores elektrolyseteknologi til fremstilling af brint med vores elektrificerede reaktor, der konverterer brint og CO2 til en syntesegas.”

”Syntesegassen omdannes herefter til syntetisk råolie og endeligt til flybrændstof. På den måde forventer vi, at FrontFuel-projektet effektivt vil kunne udnytte el fra vedvarende energikilder til konvertering af CO2 og vand til SAF.”

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) glæder sig over, at der nu er blevet givet tilsagn om støtte til projekterne.

”Jeg er det, man kalder teknologipositiv, og derfor er jeg glad for, at der nu er nye midler på vej fra EUDP til 24 spændende energiteknologiprojekter. Fælles for projekterne er, at de både er med til at fremme teknologiudviklingen inden for den grønne omstilling og med til at skabe nye muligheder for danske virksomheder.”


Relaterede artikler:

Endnu ingen danske kommuner i SAS’ klimaprogram

Erstatter brændstof fra Folkemøde-fly med SAF

Norwegian vil bygge brændstofanlæg i Norge