Fly i Milano Malpensa Aiport. (Foto: Mike Dotta | Shutterstock)

EU-Retten: Ulovlig støtte til italienske flyselskaber

En beslutning om at give statstøtte til flere italienske flyselskaber under pandemien er netop blevet underkendt af EU-Retten, der var blevet bedt om at gennemgå sagen af Ryanair.

EU-Retten har netop truffet afgørelse i en sag, der var blevet indbragt af Ryanair, hvor omdrejningspunktet var den statsstøtte til en række flyselskaber, som regeringen i Italien havde udbetalt i løbet af COVID-19-pandemien.

Støtten er blevet udbetalt gennem en fond til kompensation for tab, og den har beløbet sig til 130 millioner euro, hvilket svarer til 968,5 millioner kroner. Den er blevet tildelt flyselskaber, der var i besiddelse af en driftstilladelse, som var udstedt i Italien.

Hvis selskaberne skulle i betragtning til støtten krævede det derudover, at flyselskaberne udbetalte en løn til de ansatte, der svarede til eller oversteg den mindsteløn, som er blevet fastsat i forbindelse med de gældende overenskomster i det sydeuropæiske land.

Ikke tilstrækkeligt begrundet
Regeringen i Italien anmeldte på daværende tidspunkt beslutningen til EU-Kommissionen, som ligeledes blev informeret om de regler, man havde fastsat. Kommissionen besluttede, at man ikke ville gøre indsigelser i sagen.

Efter at have gennemgået sagen på foranledning af Ryanair har EU-Retten dog valgt at underkende den beslutning. Det skyldes blandt andet, at Kommissionen ikke som den faste retspraksis foreskriver har anført en grund til, hvorfor man har valgt ikke at gøre indsigelser.

Yderligere er det heller ikke EU-Rettens opfattelse, at det var korrekt eller tilstrækkeligt begrundet, da EU-Kommissionen kom frem til, at kravet om at flyselskaberne skulle betale mindsteløn blot var i strid med tre artikler i den gældende lovgivning i EU.

Retten mener derimod, at Kommissionen burde have undersøgt området nærmere, da man mener at mindstelønskravet for at få udbetalt støtten ikke var foreneligt med den bestemmelse, der har til formål at sikre mod restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for EU.

Tilfredse med afgørelse
Ligesom tilfældet var, da statsstøtten til SAS og Lufthansa tidligere på måneden blev underkendt, var det Ryanair, der havde klaget til EU-instansen over statsstøtten, der – ifølge The Washington Post –blev givet til Neos, Blue Panorama og Air Dolomiti.

En talsperson fra flyselskabet forklarer, at den form for statsstøtte i Ryanairs optik fører til ineffektivitet blandt flyselskaberne, der vil gå ud over passagererne, ligesom praksissen vil ligge det indre marked til last. Derfor har man modtaget nyheden om afgørelsen med glæde.

”EU-Kommissionens godkendelse af muligheden for kun at give støtte til flyselskaber, der har en italiensk driftstilladelse, strider mod de fundamentale principper i EU’s love. Dagens afgørelse fastslår, at kommissionen i stedet skal sikre, at alle i luftfartsbranchen har de samme vilkår og ikke må nikke til diskriminerende statsstøtte, fordi den udsættes for politisk pres.”


Relaterede artikler:

EU-Domstolen: Støtte til SAS var ikke efter reglerne

EU-flyselskab undersøges for ulovlig statsstøtte

Alitalia skal tilbagebetale ulovligt milliardlån