SAS-fly får tanket biobrændstof i Oslo Lufthavn (Foto: Oslo Lufthavn)

Forslag om fælles nordisk passagerafgift

Ny rapport foreslår en fælles nordisk passagerafgift, som skal finansiere merudgifterne ved at få en større andel af grønne brændstoffer i luftfarten i Norden.

De nordiske lande kan sammen gøre lufttrafikken mere grøn ved at samarbejde om udviklingen af vedvarende brændstoffer finansieret gennem fælles passagerafgifter.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport med titlen ”Nordic Sustainable Aviation”. Rapporten er udarbejdet af Transportøkonomisk Institut og udgivet af Nordisk Energiforskning, som er en organisation under Nordisk Ministerråd.

Den nye rapport ser nærmere på udfordringer og muligheder i forbindelse med at gøre den nordisk luftfart mere grøn inden 2030, heriblandt de aktuelle politiske rammer i hvert af de nordiske lande og områder, hvor der er mulighed for en fælles nordisk tilgang til grøn luftfart.

30 procent grønne brændstoffer i 2030
”Rapporten understreger behovet for at udvikle markedet for vedvarende flybrændstoffer. Det kan ske ved, at vi i Norden gradvist øger efterspørgslen – og derved produktionen af vedvarende flybrændstof. En anden vigtig anbefaling er fælles, nordiske afgifter på flybilletterne, sådan at passagererne er med til at betale de meromkostninger, som følger af grønne brændstoffer,” siger Klaus Skytte, direktør for Nordisk Energiforskning.

Den nye rapport peger blandt andet på en model, hvor mængden af bæredygtige brændstoffer i flyene i Norden gradvist øges i de kommende 10 år, således at 30 procent af flyenes brændstof i 2030 vil være bæredygtigt brændstof.

Udover forslaget om at indføre en fælles nordisk passagerafgift fremhæver rapporten behovet for mere viden og anbefaler et fælles nordisk forskningsprogram med fokus på grøn luftfart, herunder avancerede bio- og elektrobrændstoffer samt elektriske fly.

Anbefalingerne kan hjælpe med at bygge bro mellem fossilt og vedvarende, grønt flybrændstof, men også forhindre den ”kulstoflækage”, der opstår, når fly tankes op i lande uden eller med meget lave brændstofafgifter.

En ny virkelighed
Forskerne bag ”Nordic Sustainable Aviation” anerkender, at coronapandemien har ført til et markant fald i flytrafikken og en luftfartsindustri i krise, ligesom den har givet midlertidige ændringer af de politiske rammer.

Forskerne håber dog på, at de nordiske politikere – når luftfarten en gang vender tilbage til mere normale tilstande – vil anvende rapporten og lade sig inspirere af rapportens anbefalinger til at sikre en fælles grøn og bæredygtig vision for luftfarten i Norden.

Forslag om dansk klimafond
I Danmark foreslog Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) allerede for et år siden regeringen, at der oprettes en klimafond, hvor der opkræves mellem 20 og 30 kroner per passager, som rejser fra danske lufthavn.

Fonden skal sikre et årligt provenu på mellem 300 og 500 millioner kroner til initiativer, der skal bidrage til forskning og udvikling af grøn luftfart. Klimafondens midler skal blandt andet bruges til at få sat gang i produktion af biobrændstof i større skala.

 

Relaterede artikler:

Luftfartens klimaambitioner højere end regeringens

Dansk Luftfart foreslår klimabidrag på flybilletter

Danmark skal i førertrøjen for grøn luftfart