Boeing 737 MAX-fly fra Icelandair. (Foto: Icelandair | PR)

Icelandair genoptager prissikring af brændstof

Efter den usikre tid under COVID-19-pandemien har Icelandair igen afdækket prisen på en del af det flybrændstof, der blandt andet skal benyttes til afviklingen af årets sommertrafikprogram.

Netop som rejserestriktioner bortfaldt, grænser blev åbnet og det langt om længe så ud til, at COVID-19-pandemien var et overstået kapitel, og genopretningen i luftfartsbranchen for alvor kunne begynde, udbrød der krig i Ukraine.

Det betød, at brændstofpriserne på ganske kort tid røg på himmelflugt, og prisstigningen gjorde, at økonomien på flyvninger ændrede sig for i hvert fald de selskaber, der ikke havde afdækket deres forbrug af brændstof.

Afdækning eller prissikring af brændstofforbruget betyder, at flyselskaberne investerer et beløb i at sikre, at brændstoffet kan købes til den på daværende tidspunkt gældende pris. Det gør, at selskaberne bliver mindre eksponerede, hvis prisen pludseligt stiger som følge af uventede hændelser.

SAS og Norwegian havde eksempelvis ikke afdækket det forventede forbrug, og derfor steg omkostningerne hos de to flyselskaber pludseligt, da prisen på flybrændstof skød i vejret som følge af krigen i Ukraine.

Prissikrer en del af forbruget
Det islandske flyselskab Icelandair havde også droppet prissikring i løbet af pandemien. Selskabet fortæller, at det skyldtes den store usikkerhed, som var forbundet med driften på de enkelte ruter i trafikprogrammet, da eventuelle nye rejserestriktioner kunne betyde et stop for flyvningerne.

Nu har Icelandair dog igen afdækket en del af det flybrændstof, som selskabet vil gøre brug af i henholdsvis andet og tredje kvartal i år.

Indtil videre har flyselskabet prissikret 25 procent af det brændstof, der forventes at skulle bruges i andet kvartal. Det er sket til en pris på 663 dollars (4.531 kroner) per metrisk ton. Derudover har selskabet også afdækket 18 procent af flybrændstoffet for tredje kvartal, hvor Icelandair har betalt 934 dollars (6.383 kroner) for hvert metrisk ton.

Ifølge Jet-A1-Fuel.com er brændstofprisen for et metrisk ton flybrændstof i Island i skrivende stund 1.225 dollars, hvilket svarer til 8.372 kroner.

Icelandair opkræver desuden et brændstoftillæg på visse flyvninger. Det tilføjes til billetprisen og fungerer sådan, at hvis en passager eksempelvis rejser fra en lufthavn i Europa til en anden, koster det ikke ekstra, men hvis slutdestinationen befinder sig i USA eller Canada, er tillægget 123 euro, hvilket svarer til 915 kroner. Går rejsen fra et sted på fastlandet i Europa og til Island, beløber tillægget sig til 48 euro (357 kroner).

Trafiktallene går den rigtige vej
Flyselskabet oplyser desuden, at selskabet i alt fløj med 183.968 passagerer i løbet af marts, hvilket er 47,1 procent flere end i februar i år, hvor det samlede passagerantal var 125.000. De rejsende i marts fordeler sig sådan, at 160.981 var udenrigspassagerer, hvoraf 91.563 rejste til Island, 34.474 rejste ud af landet og 34.944 var transferpassagerer.

Derudover fløj 22.987 rejsende med selskabet til destinationer internt i Island. Ligesom udenrigstrafikken er tallet for indenrigsrejsende også steget den seneste måned, da Icelandair i løbet af februar i år fløj med 15.884 af denne passagertype.

Icelandair fortæller desuden, at kapaciteten i årets sommertrafikprogram, der gik i gang den 27. marts, på nuværende tidspunkt befinder sig på omkring 85 procent af niveauet fra 2019, som var det sidste år inden, at COVID-19-pandemien ændrede vilkårene for luftfartsbranchen.

 

Relaterede artikler:

Uvejr påvirker passagertallene hos Icelandair

Icelandair mindskede underskuddet i 2021

Icelandair øger med yderligere to Boeing 737 MAX