Boeing 737-800-fly fra Norwegian. (Foto: Norwegian | PR)

Norwegian vil have rettens vurdering af kæmpe krav

Miljødirektoratet har fået opbakning til, at Norwegian skal betale et strafgebyr på 400 millioner norske kroner, men flyselskabet er uenig og ønsker derfor, at kravet skal vurderes i retten.

Nu skrives der endnu et kapitel i en sag, der trækker tråde tilbage til 2020.

Da Norwegian gennemgik en rekonstruktion af selskabet i Irland og Norge kom det frem, at et af de usikrede krav mod selskabet var rejst af Miljødirektoratet i Norge, og det drejede sig om en manglende indbetaling af 148,7 millioner norske kroner (105 millioner danske kroner) i klimakvoter.

Norwegian mente derimod ikke, at man var forpligtet til at indbetale klimakvoterne under selskabets rekonstruktionsperiode, som blev påbegyndt i midten af november 2020, og konstruktørerne var af samme holdning.

Derfor leverede flyselskabet i 2020 kun 15.039 kvoter til opgørelseskontoen, selvom Norwegian rapporterede et samlet kvotepligtigt udslip på 387.857 ton CO2.

Støtter op om Miljødirektoratet
Den udlægning var Miljødirektoratet ikke enig i og pålagde derfor flyselskabet et strafgebyr på 400 millioner norske kroner, hvilket svarer til 284 millioner danske kroner. Norwegian bad dog om at få afdækket kravets gyldighed, inden man betalte.

Norges klima- og energiministerium gik derfor ind i sagen, og nu foreligger ministeriets konklusion. Her er man enige om med Miljødirektoratet om, at Norwegian burde have indbetalt klimakvoterne til trods for, at selskabet var i gang med at foretage en rekonstruktion. Derfor fastholdes strafgebyret.

I kølvandet på den besked oplyser Norwegian, at flyselskabet bestrider kravet, og nu vil søge en juridisk afklaring af spørgsmålet ved retten. Derudover ønsker selskabet at blive fritaget for at betale gebyret, indtil sagen er endeligt afgjort.

Ser frem til ordentlig afklaring
Norwegian henviser til, at Håvard Wiker, der bistod flyselskabet med rekonstruktionen i Norge, var i kontakt med både Miljødirektoratet og statsadvokaten i landet, da selskabet blev gjort bekendt med, at strafgebyret skulle betales.

Wiker orienterede tilsyneladende begge parter om, at Norwegian var forhindret i at opfylde kvoteforpligtelserne, da det potentielt ville kunne betyde, at virksomheden blev underlagt strafansvar.

Det påpeges også, at datterselskabet Norwegian Air International Limited i Irland undgik at blive pålagt et lignende gebyr fra landets miljømyndigheder, ligesom en irsk domstol afgjorde, at kvoteforpligtelserne var indeholdt i kreditorernes krav.

”Vi ser frem til at få foretaget ordentlig afklaring af dette spørgsmål i retten,” udtaler koncernchef Geir Karlsen fra Norwegian.


Relaterede artikler:

Kæmpe krav mod Norwegian fra miljødirektorat

Norwegian er atter en fri fugl

Her er de 25 største usikrede Norwegian-kreditorer