Airbus A330 fra Lufthansa med cargo i kabinen. (Foto: Lufthansa | PR)

Slut med dispensation for cargo i passagerkabiner

Siden september 2020 har flyselskaberne kunne benytte tomme passagerkabiner til transport af luftfragt, men nu oplyser det europæiske luftfartssikkerhedsagentur, at det snart er slut.

Der gik ikke lang tid efter de første meldinger om, at COVID-19 var blevet opdaget i Kina, før passagerflyvninger begyndte at blive aflyst. Siden fulgte rejserestriktioner, testkrav og en række andre udfordringer, der i to år vanskeliggjorde flytrafikken.

I takt med at borgerne blev sendt hjem og dele af detailhandlen blev midlertidigt lukket, fulgte et boom i internethandlen, og det gjorde, at efterspørgslen efter fragtflyvninger steg. Det ønskede flyselskaberne at kapitalisere på i en tid, hvor økonomien var udfordret.

Udviklingen bevirkede, at det europæiske luftfartssikkerhedsagentur EASA midlertidigt dispenserede fra de gældende regler sådan, at de tomme kabiner ombord på flyene kunne benyttes til at opfylde en del af behovet for fragtflyvninger.

Dispensation forlænget flere gange
Siden slutningen af september 2020 har sikkerhedsagenturet derfor udstedt dispensationer enkeltvis til de flyselskaber, der har haft et ønske om at polstre forretningen gennem yderligere flyvninger med cargo.

Det har været nødvendigt at udstede dispensationer, hvis flyene skulle beholde deres luftdygtighedscertifikater. Det skyldes blandt andet, at designet i flyenes passagerkabiner i så høj grad adskiller sig fra det, der sædvanligvis kendetegner et lastrum.

I løbet af pandemien har EASA ad tre omgange midlertidigt forlænget dispensationen, så flyselskaberne har kunne fortsætte med den nye praksis. Forlængelserne er hver gang blevet vurderet på baggrund af den på daværende tidspunkt gældende COVID-19-situation.

Slutter til sommer
EASA oplyser, at alle de udstedte dispensationer har været midlertidige og udstyret med en udløbsdato, der har været sat til den 31. juli i år. I takt med at denne dato nærmer sig, har agenturet vurderet, hvorvidt de skal forlænges endnu en gang. Snart er det dog slut.

EASA fortæller nemlig, at der er blevet truffet beslutning om, at ingen af dispensationerne vil blive forlænget. Det betyder, at det fra den sidste dag i juli igen ikke er tilladt at benytte kabinen på passagerfly til at transportere gods.

”Efter en gennemgang af de operationelle vilkår for transport af gods i passagerkabinerne har agenturet konkluderet, at de logistiske udfordringer, der opstod i 2020 som følge af COVID-19-krisen, ikke længere eksisterer i samme omfang,” lyder det fra EASA i en skriftlig udmelding om beslutningen.

 

Relaterede artikler:

EASA: Flypassagerer er ikke COVID-19-højrisikogruppe

Passagertrafik gik tilbage og luftfragt frem

“Uden fragt havde vi ikke haft interkontinentale flyvninger”