Fly tankes op. (Foto: Norwegian | Aalborg Lufthavn | PR)

Vil have mere fart på politiske SAF-initiativer

I et opråb til EU kommer fem luftfartsorganisationer nu med flere konkrete forslag til initiativer, som kan bidrage til, at opskaleringen af produktionen af bæredygtigt flybrændstof vil gå hurtigere.

Der er både bred enighed blandt politikere og branchefolk om, at bæredygtigt flybrændstof – sustainable aviation fuel (SAF) – kommer til at spille en vigtig rolle i dansk- og international luftfarts klimaindsats, mens endnu mere grønne teknologier modnes tilstrækkeligt.

Det er dog et vanskeligt marked i øjeblikket, da efterspørgslen er væsentligt større end udbuddet, hvilket blandt andet har den konsekvens, at priserne på brændstoftypen også er noget højere, end hvis selskaberne skulle købe ganske normalt jetbrændstof.

Nu er fem organisationer, der repræsenterer forskellige hjørner af europæisk luftfart, gået sammen og er i fællesskab kommet med en opfordring til politikerne i EU, der går på, at beslutningenstagerne i endnu højere grad bør tage affære og sætte mere fart på forskellige SAF-initiativer.

Opråbet er blevet offentliggjort af brancheorganisationerne Airlines for Europe (A4E), Airport Council International Europe, The Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD), CANSO Europe samt European Regions Airline Association (ERA), der alle er medlemmer af Destination 2050, som er et klimapartnerskab for europæisk luftfart.

Skal ryddes af banen
Årsagen til, at organisationerne reagerer er, at bæredygtigt flybrændstof er blevet opført som et af de strategiske værktøjer, der kan bidrage til at slippe af med CO2-udledninger i Net-Zero Industry Act (NZIA).

NZIA er en del af EU’s overordnede klimastrategi for Europa, og det beskæftiger sig konkret med initiativer, der har til formål at accelerere udviklingen af forskellige grønnere teknologier og at disse bliver taget i brug i brancher på tværs af medlemslandene.

Selvom de fem roser, at SAF nu er en del af Net-Zero Industry Act, er organisationerne dog også af den holdning, at der både kunne og burde ydes en større indsats på området.

Det ses blandt andet ved, at Europa-Kommissionen i forbindelse med opdateringen og offentliggørelsen af EU’s klimamål for 2040 for nyligt udtalte, at der bør gøres mere med henblik på at rydde udfordringerne for at få øget brændstofproduktionen af banen, lyder det.

En sådan indsats kan eksempelvis være, at sikre producenternes adgang til de nødvendige råvarer og at politikerne sørger for, at prisforskellen mellem SAF og traditionelt jet fuel mindskes.

Ønsker mere og enklere økonomisk støtte
De fem organisationerne skriver, at en målrettet indsats vil lønne sig for Europa, da det kan bidrage til, at man på sigt vil indtage en prominent position på markedet for SAF.

”SAF spiller en nøglerolle i at sikre, at europæisk luftfart hurtigt kan mindske sit klimaaftryk i overensstemmelse med den klimadagsorden, som EU har sat.”

”Kapløbet om at blive dominerende på SAF-markedet er startet, og yderligere politiske incitamenter til at øge produktionen og ibrugtagningen er nødvendige, hvis Europa skal indtage en fører-rolle i den globale konkurrence om bæredygtigt flybrændstof.”

Luftfartsorganisationerne foreslår, at politikerne både forlænger den mekanisme, som gør, at ikke alle lufthavne skal stille lige store mængder af SAF til rådighed længere end til 2034 samt unionens gratis SAF-kvoter, yder øget økonomisk støtte til produktionen, og gør det nemmere for virksomhederne at søge de tilskudsordninger, som findes på området.


Relaterede artikler:

Aftager 17 procent af hele verdens SAF-produktion

SAF-produktion: Fordoblet i 2023

EU-parlamentet godkender 20 millioner gratis ”SAF-kvoter”