Fly fra Air France og KLM i Amsterdam Schiphol Airport. (Foto: Marieke van Hulst Pedersen | Theaviationplatform.dk)

EU-domstol underkender milliardstøtte til AFKL

EU-Kommissionen godkendte i 2020 fransk statsstøtte til Air France-KLM på omkring 52 milliarder kroner i forbindelse med COVID-19. Nu har en EU-domstol taget Ryanairs klage til følge og annulleret afgørelsen.

SAS oplevede i år, at en EU-domstol underkendte den statsstøtte fra Danmark og Sverige, som blev modtaget i forbindelse med coronapandemien, hvorefter EU-Kommissionen traf en ny afgørelse, hvor SAS blev pålagt at indføre en såkaldt step-up-mekanisme, der kunne øge staternes afkast og sikre, at der var et incitament til afvikle deres engagement i flyselskabet.

Sagen omkring SAS var startet på baggrund af en klage fra Ryanair, og det irske lavprisflyselskab har også klaget over støtten til Air France-KLM, hvor en EU-domstol i dag har underkendt støtten fra den franske stat til Air France-KLM på syv milliarder euro, eller hvad der svarer til lidt mere end 52 milliarder kroner.

“Air France-KLM og Air France vil omhyggeligt studere disse domme og vurdere deres implikationer,” skriver koncernen i en erklæring ovenpå afgørelsen.

Ryanair ønsker øjeblikkelig tilbagebetaling
Hos Ryanair er der ikke overraskende tilfredshed med, at EU-domstolen har underkendt milliardstøtten til den fransk-hollandske luftfartskoncern.

“Ryanair opfordrer nu Europa-Kommissionen til at beordre Frankrig til øjeblikkeligt at inddrive denne ulovlige statsstøttepakke på flere milliarder euro fra Air France-KLM og pålægge passende midler til at reparere i det mindste en del af den skade på konkurrencen, som denne massive statslige redningspakke har forårsaget,” hedder det i en pressemeddelelse fra Ryanair.

Ryanair skriver, at det er EU’s opgave at sikre, at det “ægte indre marked” for lufttransport i Europa består, og at den franske statsstøtte til Air France-KLM var i strid med de grundlæggende principper i EU-retten om ikke at forskelsbehandle på baggrund af nationalitet.

Forventer ikke forhindringer for investering i SAS
Air France-KLM kunne allerede i foråret 2023 annoncere, at man havde tilbagebetalt den statsstøtte, der blev bevilget under COVID-19,  hvorfor det er svært at vurdere, hvad EU-domstolens afgørelse reelt betyder.

“Med det vi ved fra SAS og Lufthansa forestiller jeg mig, at det er samme fremgangsmåde for endegyldigt at få støtten accepteret i EU-Kommissionen. Til syvvende og sidst har jeg svært ved at forestille mig, at det ender med, at man må betale pengene tilbage, så man ikke har penge til at investere i SAS,” siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, til Check-in.dk.

Sydbank-anlytikeren tilføjer, at det givetvis kan komme på tale, at Air France-KLM skal gennemføre nogle formelle tiltag for at få en ny og endelig godkendelse af EU-Kommissionen.

 

Relaterede artikler:

EU-Kommissionen: Godkendelse af SAS-statsstøtte

Air France-KLM bliver ny medejer af SAS

Gigantisk hjælpepakke til Air France-KLM