Amsterdam Schiphol Airport under coronakrisen. (Foto: Schiphol Airport | PR)

Slotkrav løftes fra 50 til 64 procent til sommer

EU-Kommissionen har vedtaget, at flyselskaberne i sommertrafikprogrammet for 2022 skal udnytte mindst 64 procent af en tildelt slotserie. I den forgangne sommer var slotkravet 50 procent.

Coronapandemiens store konsekvenser for luftfarten fik EU til at suspendere slotreglerne i to på hinanden følgende trafikprogrammer.

Reglerne vendte dog tilbage i sommertrafikprogrammet for 2021, hvor det blev bestemt, at halvdelen af tildelte slotserier skulle udnyttes. Reglen om 50 procents udnyttelse bliver nu ændret til sommertrafikprogrammet for 2022, oplyser EU-Kommissionen.

Således løftes slotkravet fra 50 til 64 procent i denne trafikperiode, der løber fra 28. marts 2022 til 29. oktober 2022. Dermed skal flyselskaberne altså bruge mindst 64 procent af en given slotserie for at beholde rettighederne.

Før coronapandemien gjaldt den såkaldte ”use-it-or-lose-it”-regel, hvor flyselskaberne i hvert trafikprogram skulle udnytte mindst 80 procent af en tildelt slotserie i de store slotrestriktive lufthavne for at kunne bevare den i en ny trafikperiode. Reglerne er udstukket i EU-forordning 95/93, der blev suspenderet i sommertrafikprogrammet 2020 og vintertrafikprogrammet 2020/21.

EU følger coronaudviklingen nøje
Flytrafikken i Europa nåede over 70 procent i anden halvdel af den forgangne sommer sammenlignet med 2019-niveauet. Den europæiske lufttrafiktjeneste Eurocontrol forventer i deres mest realistiske scenarie, at flytrafikken i 2022 vil være 89 procent af niveauet før pandemien.

EU-Kommissionen fortæller, at de nye slotkrav vil sikre en effektiv udnyttelse af lufthavnskapaciteten og samtidig være til gavn for forbrugerne.

”Fremskridtene i vaccinationsarbejdet og EUs digitale COVID-19-certifikat har bidraget til at genoprette rejsendes tillid og flyforbindelser i EU, hvilket har sat industrien i en stærkere position til at håndtere kortsigtede chok. Selvom vi ikke er igennem endnu, kan vi tage et skridt videre mod tilbagevenden til normal lufthavns-slotstyring næste sommer,” siger EU-transportkommissær Adina Vălean.

”Den beslutning, vi vedtager i dag, er et tegn på dette, da vi øger kravene til slotbrug. Jeg ved, at luftfartssektoren er bekymret over den nye omikronvariant og det seneste fald i flyselskabernes bookinger. Vi følger situationen nøje. Kommissionen har under hele coronakrisen demonstreret sin vilje og evne til at handle hurtigt, hvor det er nødvendigt, og dette vil forblive tilfældet i de kommende måneder.”

Flyselskaber kan planlægge bæredygtige tidsplaner
Willie Walsh, der er generaldirektør i IATA, retter en tak til EU-Kommissionen for i god tid at have udstukket slotreglerne for sommeren 2022. Ligesom han er glad for, at EU valgte at se bort fra opfordringer om at genindføre ”use-it-or-lose-it”-reglen.

”Den udvidede slotlindring giver sikkerhed for reglerne, når efterspørgslen forbliver uforudsigelig, og det giver flyselskaberne mulighed for at opbygge bæredygtige tidsplaner i overensstemmelse med efterspørgslen,” siger han i en udtalelse.

”IATA satte især pris på Kommissionens åbenhed over for at diskutere tekniske aspekter af forslaget, hvilket førte til valget af en tærskelværdi for slotanvendelse, som praktisk kan implementeres af flyselskaber med hensyn til tidsplaner og slotplanlægning.”

Willie Walsh understreger, at behovet for lempede slotkrav kun kan fjernes, hvis der etableres forudsigelige globale rejseregler til gavn for genopretningen af flytrafikken.

 

Relaterede artikler:

EU klar til at indføre 50 procent slotregel

Voldsom kritik af EU’s slotregler for vinteren

EU vil ikke forlænge slotsuspensionen